Ordre del dia del ple Ordinari del dia 17 de maig de 2016

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 17 DE MAIG DE 2016

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 18 d’abril de 2016 (4/2016).
2n.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 15/04/2016 de delegació de la potestat sancionadora i de revisió dels actes administratius per infraccions en matèria de l’Ordenança Municipal de Circulació i la de Convivència Ciutadana i Via Pública a Xaloc. Exp.: 2016A007000001.
3r.- DONAR COMPTE de l’informe de l’Alcaldia pel que fa al nombre de places reservades al personal eventual. Exp.: 2016C051000002.
4t.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2016. Exp.: 2016Z022000004
5è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2016 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp.: 2016Z022000003
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
6è.- RATIFICAR I ESMENAR el Decret de l’Alcaldia de data 03/05/2016 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2016E062000011.
7è.- APROVAR la modificació de crèdits número 02/2016_ple per transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa. Exp. 2016E023000009
8è.- APROVAR els criteris a aplicar en el complement de productivitat de l’exercici 2016, dins el factor “especial rendiment per a la presència del lloc de treball”. Exp. 2016D079000001
9è.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 1 de gener de 2016. Exp. 2016L009000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per implementar una xarxa wifi municipal en diferents punts i espais públics del municipi de Salt. Exp.:2016A034000026.
11è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per defensar les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Exp.: 2016A34000027.
12è.- PRECS I PREGUNTES​

 харьков новости объективкастрюли биол отзывы

Paraules

També et pot interessar...

0 comentaris sobre “Ordre del dia del ple Ordinari del dia 17 de maig de 2016”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Agenda Saltenca

agenda-totsalt