Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2016

La sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 19 de desembre de 2016 a les 19:30 hores, amb el següent ordre del dia:
 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 24 d’octubre de 2016 (10/2016) i l’acta del ple ordinari del dia 21 de novembre de 2016 (11/2016)
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de novembre de 2016. (414 decrets)
 • SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
 • 3r.- AUTORITZAR la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat professional privada en el sector privat fora del municipi, d’un enginyer tècnic adscrit a Habitatge. Exp. 2016D016000003
 • 4t.- APROVAR el text del conveni entre el Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Salt pel finançament del Canal pels anys 2017-2020. Exp. 2016Z009000058
 • 5è.- APROVAR la contractació d’un compte de crèdit per a l’exercici del 2017 amb l’entitat BBVA. Exp. 206E098000006
 • 6è.- APROVAR la contractació d’un compte de crèdit per a l’exercici del 2017 amb l’entitat Banco de Santander. Exp. 206E098000007
 • 7è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia d’11 de novembre de 2016 de concessió de bonificacions d’ICIO. Exp.: 2016E062000029
 • 8è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 24 de novembre de 2016 de concessió de bonificacions d’ICIO. Exp.: 2016E062000033
 • 9è.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 40. Exp. 2016C007000003
 • 10è.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016 d’adherir-nos a l’acord per part de FMC, ACM, CCOO i UGT de contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació. Exp. 2016Z009000056
TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 • 11è.- APROVAR inicialment la Modificació puntual del PGOU núm. 2/16 del Parc del Ter – Hortes i Deveses de Salt. Exp. 2016009000002
 • 12è.- APROVAR inicialment les modificacions del Reglament dels Mercats municipals de venda no sedentària a la via pública. Exp. 2016C008000001
CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
 • 13è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s per a garantir l’accés universal dels llibres de text a Catalunya. Exp. 2016A034000064
 • 14è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s per a la utilització de totes les eines a disposició de l’ajuntament per millorar la neteja de Salt. Exp. 2016A034000063
 • 15è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a un major seguiment de les mocions aprovades pel Ple i de la seva execució. Exp. 2016A034000065

 

 • 16è.- PRECS I PREGUNTES

També et pot interessar...

0 comentaris sobre “Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2016”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Agenda Saltenca

agenda-totsalt