Dijous, juliol 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

A Salt, actuem contra els Residus

Una diagnosi de la situació actual de la gestió de residus al municipi de Salt i una mirada cap al futur

El text planteja actuacions a curt i mitjà termini amb l’objectiu de divulgar la  informació entre la ciutadania per processar els residus de manera més eficient 

Una diagnosi impulsada per la comunitat de Som de  Salt i l’Ajuntament de Salt, i que ha comptat amb la participació de l’IES Salvador Sunyer, fa un retrat de la gestió  dels residus al municipi i proposa 35 intervencions con cretes, la majoria de les quals d’àmbit d’aplicació local,  amb els objectius de millorar la implementació del reciclatge. La majoria d’accions plantejades són a curt i mitjà  termini i passen, per exemple, per comunicar regularment  la generació de residus als habitants, crear programes  de formació permanents en instituts centrats en implicar  l’alumnat a la gestió integral dels residus o facilitar la  informació sobre com utilitzar el servei de residus (i altres  serveis públics) de manera prominent i accessible a nous  ciutadans, entre d’altres.  

El text reflexiona sobre la manca d’efectivitat del sistema de recollida selectiva al municipi. Segons dades de  l’Agència Catalana de Residus (2022), Salt va generar un  total de 12.290,39 tones de residus al llarg del 2022.  D’aquesta xifra, 4.616,76 tones van ser recollides amb  la recollida selectiva, mentre que 7.673,63 tones van  ser resta. La recerca, duta a terme entre els anys 2022  i 2023, indica que malgrat els increments en la recollida  selectiva, més de la meitat dels residus (62,43%) acaben  a la resta. Aquesta realitat allunya al municipi dels objectius imposats per la Unió Europea, que demana que per al  2025 el 55% dels residus es recullin en fraccions separades. El text alerta que el sistema de reciclatge sense  incentius té uns límits i subratlla que si es volen assolir  els objectius en aquest camp, cal apostar per altres sistemes de recollida que fomentin una major recuperació dels  residus. 

La Realitat els Residus a Salt 

D’ençà que en tenim xifres públiques (2005), Salt ha  repartit els residus que quedaven descartats fora de les  fraccions de reciclatge entre dipòsits controlats i una  planta de revalorització energètica. Aquests dos termes  són eufemismes per dir «abocador» i «incineradora»,  respectivament. Molts residus que es generen, sigui per què no estan ben separats, però sobretot perquè el seu  disseny n’impedeix el reciclatge o reaprofitament, estan  destinats a acabar en alguna d’aquestes dues plantes.  L’ajuntament sufraga aquests costos a través dels diners  que li proporcionen els productors (SCRAPs) per recollir  les fraccions que els pertocarien i les taxes municipals de  residus que paga la ciutadania que també serveixen per  pagar la fracció de rebuig i orgànica, que són responsabilitat municipal. Aquests dos ingressos, però, no cobreixen el cost total de la gestió. Especialment perquè hi ha  residus que, o no es reciclen correctament, o es llencen  al rebuig quan es podrien reciclar. El dèficit es cobreix  mitjançant altres ingressos de l’Ajuntament, però aquesta  pràctica deixarà de ser legal a partir del 2025. Fet que fa  preveure una repercussió directa en l’increment de la taxa  d’escombraries.  

Les xifres de l’Ajuntament de Salt, que daten de 2022,  situen el cost de la gestió de residus en 3,1 milions  d’euros (3.195.387 euros). Una gestió continuista, amb  contenidors oberts i soterrats, sense control, amb poques  bonificacions i una taxa de reciclatge del 45%, anticipa  que de cares al 2028 aquest cost es podria incrementar  fins als 3.461.666 euros, dels quals 3.020.035 euros  repercutirien en la ciutadania (87,24%). 

La diagnosi es presentarà properament en un acte obert  a tothom i dirigit a la població de Salt. Actualment es pot  consultar el text de manera oberta en aquest pdf

diagnosiresidusdigital2024

[+] pdf

Latest Posts

spot_img

un xic de tot