Dimecres, abril 17, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Alta ocupació de les zones verdes d’aparcament a Salt durant el vespre i nit

Zones Verdes a Salt: Un Èxit d’Ocupació al Vespre i Nit

Les zones verdes d’aparcament a Salt estan demostrant ser un èxit rotund, amb una ocupació mitjana del 90% durant les hores de vespre i nit. Aquestes zones, destinades principalment als residents del municipi, són una solució eficaç per a l’estacionament nocturn, reflectint l’alta demanda i la satisfacció dels usuaris.

Durant el mig matí, l’ocupació disminueix lleugerament fins al 77%, una xifra que encara destaca l’alta utilització d’aquest servei. Amb 483 places disponibles repartides en quatre sectors diferents, les zones verdes busquen facilitar l’aparcament als veïns, especialment en àrees on l’opció d’aparcament subterrani és limitada.

Anàlisi Sectorial: Del Centre a l’Est de Salt

Un estudi de la Gestora Urbanística Nou Salt revela que les zones més properes al centre i a l’est de Salt, frontereres amb Girona, registren les taxes d’ocupació més altes, entre el 94 i el 96% durant la nit. Aquestes dades subratllen l’èxit de la iniciativa, encara que la demanda no superi l’oferta total de places.

Contràriament, la zona al voltant del Parc Hospitalari Martí Julià mostra una ocupació del 70 a 80% al llarg del dia, indicant una distribució més equilibrada de l’ús d’aparcament.

Abonaments: Preferència per l’Anualitat

Actualment, 1675 residents de Salt gaudeixen de l’abonament per a zones verdes, amb un 82% optant per l’abonament anual a un preu de 30 euros. Aquesta opció és clarament la preferida, seguida de l’abonament diari, amb 231 usuaris, demostrant la versatilitat i l’accessibilitat del sistema d’abonaments.

El consistori també ha notat un creixement del 31% en el nombre d’abonaments des de la seva implementació l’any 2019, mostrant una tendència estable en la demanda.

Cap a Futurs Ajustos

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, reconeix l’èxit de les zones verdes i anticipa estudis per ajustar l’oferta en aquells barris on l’alta demanda pugui generar dificultats d’aparcament. Aquesta proactivitat demostra un compromís continu amb la millora de la qualitat de vida dels residents de Salt.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot