Dimarts, juny 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Aquesta tarda, l’Ajuntament de Salt celebrarà el seu ple ordinari de maig

Aquesta tarda, a les 19.00 hores, se celebrarà el ple ordinari de l’Ajuntament de Salt corresponent al mes de maig. Com és habitual, la sessió es podrà seguir per Ràdio Salt i pel canal de Youtube de l’ajuntament.

L’ordre del dia inclou 13 punts, entre els quals destaquen la revisió anual del padró municipal, la desafectació definitiva d’un bé immoble i la bonificació de l’Icio i l’exempció a la taxa urbanística per les obres a diverses escoles del municipi.

El primer punt de l’ordre del dia consistirà en l’aprovació de l’acta del ple ordinari del dia 17 d’abril de 2023. A continuació, es donarà compte de la relació de decrets del mes d’abril de 2023 i de la sentència núm. 53/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona en relació al procediment abreviat 218/2022 secció C. Exp. 2022F023000008.

També es donarà compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2023 (Exp. 2023B017000011) i de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2023 (Exp. 2023E026000002).

Pel que fa als serveis generals, econòmics i a les persones, es proposa l’aprovació de la revisió anual del padró municipal a 1 de gener de 2023 (Exp. 2023L009000001) i la desafectació definitiva del bé immoble situat al c/ Sant Dionís, finca registral núm. 20933 (Exp. 2023G009000001). A més, es proposa la bonificació de l’Icio i l’exempció a la taxa urbanística per les obres a l’escola d’educació especial La Maçana (Exp. 2022E062000476) i les bonificacions de l’Icio i l’exempció a la taxa urbanística per les obres a l’escola Les Deveses (Exp. 2022E062000477).

En el punt 10è, es proposa l’aprovació de la modificació del contracte de neteja d’edificis i dependències municipals a nom de Brócoli, SL (Exp. 202F035000016). En el punt 11è, es proposa l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilablareix per la formulació de l’avanç de pla plurimunicipal del sector C Sud de Salt i el sector Contingu de Vilablareix (Exp. 2023Z009000031).

Finalment, en el punt 12è es debatrà la moció del PSC-CP per impulsar un sistema de residències de gent gran i reclamar la construcció d’una a Salt que cobreixi les necessitats a l’àrea del Gironès

Ordre del dia del Ple Ordinari de 8 de maig de 2023

1r.- APROVAR l’acta del ple ordinari del dia 17 d’abril de 2023.
2n.- DONAR compte de la relació de decrets del mes d’abril de 2023.
3r.- DONAR compte de la sentència núm. 53/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona en relació al procediment abreviat 218/2022 secció C. Exp. 2022F023000008.
4t.- DONAR compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2023. Exp. 2023B017000011.
5è.- DONAR compte de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2023. Exp. 2023E026000002.

SERVEIS GENERALS, ECONÒMICS I A LES PERSONES:

6è.- APROVAR la revisió anual del padró municipal a 1 de gener de 2023. Exp. 2023L009000001.
7è.- APROVAR definitivament la desafectació definitiva del bé immoble situat al c/ Sant Dionís, finca registral núm. 20933. Exp. 2023G009000001.
8è.- APROVAR la bonificació de l’Icio i l’exempció a la taxa urbanística per les obres a l’escola d’educació especial La Maçana. Exp. 2022E062000476.
9è.- APROVAR les bonificacions de l’Icio i l’exempció a la taxa urbanística per les obres a l’escola Les Deveses. Exp. 2022E062000477.

TERRITORI I SEGURETAT CIUTADANA:

10è.- APROVAR la modificació del contracte de neteja d’edificis i dependències municipals a nom de Brócoli, SL. Exp. 202F035000016.
11è.- APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilablareix per la formulació de l’avanç de pla plurimunicipal del sector C Sud de Salt i el sector Contingu de Vilablareix. Exp. 2023Z009000031.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN:

12è.- MOCIÓ del PSC-CP per impulsar un sistema de residències de gent gran i reclamar la construcció d’una a Salt que cobreixi les necessitats a l’àrea del Gironès. Exp. 2023A034000018.
13è.- PRECS I PREGUNTES.

2n.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar la present resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
3r.- INFORMAR als regidors que poden consultar la documentació i els expedients d’aquesta sessió a través de l’ordre del dia amb enllaços que se’ls proporciona.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot