Dimarts, abril 23, 2024
spot_imgspot_img

La Última

El Parc Municipal d’Habitatge de Salt prioritza famílies joves, gent gran, estudiants i famílies vulnerables

El reglament d’accés el coordinen l’Oficina Municipal d’Habitatge i l’empresa gestora urbanística Nou Salt

En una primera fase inclourà 83 pisos i es debatrà durant el plenari d’aquest dilluns 16 de novembre

L’Ajuntament de Salt ja té a punt el reglament d’accés al Parc Municipal d’Habitatge que regirà les condicions d’accés al lloguer en les quals es prioritza col·lectius com els estudiants, les famílies joves, la gent gran i les famílies vulnerables. El reglament es debatrà durant el plenari d’aquest dilluns 16 de novembre i està previst que les sol·licituds es puguin començar a tramitar a partir del mes del gener.

La normativa s’ha treballat durant els darrers mesos amb els grups municipals del consistori i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Tots els detalls sobre el reglament així com els passos que cal fer per entrar a formar part de la borsa es podran consultar al portal de transparència de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Habitatge (http://habitatge.viladesalt.cat/borsa-de-lloguer-social-2/pla-de-xoc/). També es podrà consultar presencialment a l’Oficina d’Habitatge i a l’empresa municipal Gestora Urbanística Nou Salt.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “fomentar i consolidar les polítiques d’habitatge que hem engegat és una prioritat i, per dur-les a terme, és bàsic disposar d’un important Parc Municipal d’Habitatge i d’una reglamentació per gestionar les peticions i adjudicacions dels pisos”. Viñas afegeix que “en una 1a fase es posaran gradualment a disposició 83 pisos i, progressivament, s’anirà augmentant fins a arribar a l’objectiu de 300 durant l’actual mandat”.

El Parc Municipal d’Habitatge està integrat per pisos propis de la Gestora Urbanística Nou Salt comprats directament o per via de l’exercici del dret de tanteig i retracte; pisos propietat de l’Ajuntament que siguin cedits a la Gestora Urbanística Nou Salt, SLU per a la seva gestió directa i a risc i pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que puguin ser cedits a l’Ajuntament de Salt o directament a la Gestora Urbanística Nou Salt per a la seva gestió.

Distribució dels habitatges a Salt

A l’hora d’establir la distribució dels pisos s’han establert diversos aspectes lligats a col·lectius com els d’oferir una alternativa residencial ajustada als ingressos dels universitaris per promoure sinergies locals vinculades a aquest col·lectiu; fomentar l’emancipació de joves que viuen a Salt encara que no hi treballin i l’arrelament al territori d’aquelles persones o famílies que treballin a Salt i que vulguin viure-hi o vetllar perquè les persones amb mobilitat reduïda tinguin un habitatge adequat a les seves necessitats. Pel que fa a la gent gran se’ls voloferir una alternativa residencial ajustada als seus ingressos.

Al mateix temps també s’aposta per treballar colze a colze amb les entitats del tercer sector i allotjar provisionalment en una llar a les famílies desnonades i que tenen un seguiment des de l’àrea de Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge.

La distribució inicial dels habitatges, modificable per l’Ajuntament en funció de la demanda real, serà la següent:

20 % per a estudiants.

20 % per a joves o famílies joves (menors de 35 anys).

20 % per a persones o famílies d’entre 35 i fins a 65 anys i altres demandants d’HPO no inclosos en cap dels altres usos preferents.

15 % per a casos de la Mesa d’emergències econòmiques i socials de    l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb un màxim de 15 pisos.

10 % per a persones grans (jubilades o 65 anys o majors).

5 % destinats a persones amb diversitat funcional, discapacitat i/o dependència.

5 % destinats a pisos d’inclusió, gestionats directament per l’Ajuntament o Gestora Urbanística Nou Salt, SLU o per entitats del tercer sector, amb un màxim de 15 pisos.

5% per a pisos en règim d’allotjaments temporals, amb un màxim de 10.

El regidor de Territori i Habitage, Àlex Barceló, explica que el Parc Públic d’Habitatge Municipal “neix amb l’objectiu de canalitzar la demanda d’habitatge a Salt i incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats per atendre les necessitats de la ciutadania”. Barceló afegeix que “entre els requisits per poder optar als pisos cal no ser titular de cap altre habitatge, estar empadronat a la vila (amb prioritat per als que tinguin una antiguitat de tres anys) i estar inscrit en el Registre Oficial d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya pel municipi de Salt”.

Lloguers segons ingressos i tipologia de pis

El preu del lloguer dependrà de la zona, superfície i nombre d’habitacions dels pisos i oscil·larà entre els 150 euros i els 600 euros al mes tenint en compte el màxim que estableixi la normativa sobre habitatges de protecció oficial (exceptuant els reservats per a emergències). La quantitat mensual es calcularà també segons els ingressos dels sol·licitants. “Apostem per la regeneració del parc d’habitatges de Salt i de les seves comunitats. Volem recuperar punts concrets del municipi que durant els darrers anys els bancs han deixat absolutament abandonats”, afirma Barceló.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot