Es pot participar des de la web de l’ajuntament de Salt

L’Ajuntament de Salt ha obert una consulta pública perquè els ciutadans i organitzacions puguin fer aportacions a la nova Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals i per reformar l’Ordenança de control i tinença d’animals. Les persones interessades en fer-hi aportacions poden fer-ho a la web de l’ajuntament de Salt fins el proper 20 de setembre.

L’ajuntament de Salt no disposa d’una Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals, incloent la deixalleria, per tant, es considera convenient disposar d’una regulació a nivell local adaptada a la legislació vigent i que doni cobertura a les necessitats reals del municipi.

Per altra banda, l’Ordenança de control i tinença d’animals, de l’Ajuntament de Salt és de l’any 2000 i després de 17 anys de vigència, la realitat de la societat ha canviat prou com per fer necessària una actualització d’aquesta norma.

La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels animals ha provocat tota una sèrie de canvis legislatius  i cal que l’ordenança municipal s’actualitzi en base a la normativa vigent en relació, entre d’altres,  a la tinença responsable dels animals.

Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova ordenança reguladora dels residus de l’Ajuntament de Salt

L’Ajuntament de Salt no disposa d’una Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals, incloent la deixalleria, per tant es considera convenient disposar d’una regulació a nivell local adaptada a la legislació vigent i que doni cobertura a les necessitats reals del municipi.

 Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

Presentació d’aportacions

D’acord amb allò establert a l’Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les  seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el 20 de setembre de 2017.

-> Presentació de propostes i suggeriments

[+] Document informatiu

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí