Diumenge, març 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia del Ple municipal Ordinari a Salt

Ordre del dia del Ple municipal Ordinari d’avui a Salt

1r.- APROVACIÓ de les actes del ple extraordinari del dia 12 de març de 2018 (03/2018) i del ple ordinari del dia 19 de març de 2018 (04/2018).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de març de 2018.
3r.-DONAR COMPTE de la interlocutòria núm. 56/18 del procediment abreujat secció A del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, de declarar acabat el recurs contra la resolució tàcita d’una reclamació per responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000001.
4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA000953 de data 15 de març de 2018, d’aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Salt per al període 2019-2021. Exp. 2018B017000007.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
5è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA001056, de data 28 de març de 2018, de declarar la concurrència de situació especial interès municipal per l’exercici 2018 dels immobles cedits a la borsa de lloguer i els d’ús residencial destinats a lloguer per a estudiants universitaris o cicles formatius de grau superior, per aplicar les bonificacions de l’IBI. Exp. 2017062000075.
CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
6è.- MOCIO presentada pel grup municipal Canviem Salt, per la convivència mitjançant el foment d’activitats lúdiques i facilitant el descans del veïnatge. Exp. 2018A034000031.
7è.- MOCIO presentada pel grup municipal PSC-CP, per acordar l’habilitació de les noves places de zona verda i blava. Exp. 2018A034000032.
8è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s, sobre l’ocupació d’edificis i habitatges. Exp. 2018A034000033
9è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s, per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Exp. 2018A034000034.
10è.- MOCIO presentada pels grups municipals d’ERC, IPS-CUP, CiU i els tres regidors no adscrits, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol. Exp. 2018A034000035.
11è.- MOCIO presentada pel grup municipal PSC-CP, a favor del diàleg i la reconciliació. Exp. 2018A034000036.
12è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_imgspot_img

un xic de tot