Dimarts, març 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 29 de Gener

Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2018

El proper dilluns dia 29 de gener de 2018 a les 19 hores tenim Ple

Ordre del dia:
  • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple extraordinari del dia 27 de novembre de 2017 (14/2017) i aprovació de l’acta del ple ordinari del dia 18 de desembre de 2017 (15/2017),
  • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de desembre de 2017.
  • 3r.- DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre la modificació puntual del PGOU 1/17, sector A Pla de Salt. Exp.: 2017S009000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

  • 4t.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003632, de 18 de desembre de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal·lacions i obres i el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003689, de 21 de desembre de 2017 de rectificació d’errors. Exp.: 2017E062000244
  • 5è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA000019, de 3 de gener de 2018 d’admetre les declaracions de confidencialitat parcials de les empreses URBARSER, SA i FCC, per preservar certa informació de la licitació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal. Exp.: 2017Q054000001.
  • 6è.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals  i sotmetre-la a informació pública. Exp.: 2017C007000005.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

  • 7è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació Puntual nº 3 del Pla especial zona residencial 2A Sector A del Pla de Salt de data desembre de 2017, TRAMETRE el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva i DESISTIR del requeriment previ presentat a la Direcció General de Comerç. Exp.: 2017S014000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

  • 8è.- MOCIÓ referent al Gasoducte MIDCAT. Exp.: 2018A03400008
  • 9è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_imgspot_img

un xic de tot