Ajuntament de Salt

Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2018

El proper dilluns dia 29 de gener de 2018 a les 19 hores tenim Ple

Ordre del dia:
  • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple extraordinari del dia 27 de novembre de 2017 (14/2017) i aprovació de l’acta del ple ordinari del dia 18 de desembre de 2017 (15/2017),
  • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de desembre de 2017.
  • 3r.- DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre la modificació puntual del PGOU 1/17, sector A Pla de Salt. Exp.: 2017S009000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

  • 4t.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003632, de 18 de desembre de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal·lacions i obres i el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003689, de 21 de desembre de 2017 de rectificació d’errors. Exp.: 2017E062000244
  • 5è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA000019, de 3 de gener de 2018 d’admetre les declaracions de confidencialitat parcials de les empreses URBARSER, SA i FCC, per preservar certa informació de la licitació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal. Exp.: 2017Q054000001.
  • 6è.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals  i sotmetre-la a informació pública. Exp.: 2017C007000005.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

  • 7è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació Puntual nº 3 del Pla especial zona residencial 2A Sector A del Pla de Salt de data desembre de 2017, TRAMETRE el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva i DESISTIR del requeriment previ presentat a la Direcció General de Comerç. Exp.: 2017S014000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

  • 8è.- MOCIÓ referent al Gasoducte MIDCAT. Exp.: 2018A03400008
  • 9è.- PRECS I PREGUNTES

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí