Dimarts, juny 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ple ordinari del dia 28 de febrer de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 27 de febrer de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 23 de gener (01/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de gener de 2017.
3r.- DONAR COMPTE de la sentència 37/2017 del Jutjat de lo Social número 3 de Girona del procediment d’acomiadament 550/2016, d’estimar la demanda interposada per acomiadament improcedent. Exp. 2016F022000001.
4t.- DONAR COMPTE del Decret 4/17 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona del recurs ordinari 65/2014, secció D, interposat per Telefónica Móviles, SA, de declarar la caducitat del recurs. Exp. 331/2014.
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 21 de desembre de 2016 de comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en el procediment abreujat 383/2016. Exp. 2016F023000005.
6è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2017 de comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, en el procediment abreujat número 220/2016 interposat per un ciutadà per una sanció de trànsit. Exp. 2016F023000003.
7è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del quart trimestre 2016. (Exp. 2016E007000002)
8è.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2016. (Exp. 2016Z022000004)
9è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del quart trimestre de 2016 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. (Exp. 2016Z022000003)

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

10è.- CONCEDIR els premis Tres de Març 2017. Exp. 2016B003000001.
11è.- PROPOSAR el nomenament de Jutgessa de Pau i de substituta de Jutgessa de Pau. Exp. 2016F012000001.
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 de concessió de bonificacions d’ICIO. Exp. 2017E062000017.
13è.- APROVAR la modificació de crèdits número 01/2017_ple, per crèdits extraordinaris i baixes per anul·lació. Exp. 2017E023000007.
14è.- IMPOSAR una sanció molt greu per incompliment de la Llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20160034000022.
15è.- IMPOSAR una sanció molt greu per incompliment de la Llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20160036000043.
16è.- APROVAR l’adhesió del municipi de Salt com a membre del ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària. Exp. 2016A045000003.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

17è.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 1/17, d’adequació a la regulació sectorial d’equipaments comercials al sector Pla de Salt promoguda per Pal Beach Gestió, SA. Exp. 2017S009000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

18è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal de CiU per a l’adhesió al pacte nacional pel referèndum. Exp. 2017A034000010.
19è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot