Dilluns, març 4, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Salt en la zona de perill de l’Índex Socioeconòmic Territorial: Què significa això?

Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Salt figura entre els municipis catalans de més de 500 habitants amb l’índex socioeconòmic territorial (IST) més baix el 2020. Amb un IST de 62,0, la localitat se situa a l’altre extrem de municipis com Matadepera, Castellolí i Sant Cugat del Vallès, que lideren l’índex.

Diversitat Socioeconòmica a Catalunya

L’escenari socioeconòmic català es presenta divers i contrastat. Dels municipis que superen els 500 habitants, 37 exhibeixen un IST alt, superant en més de 20 punts percentuals la mitjana catalana, mentre que 31 registren un IST baix, situant-se 20 punts o més per sota de la mitjana.

Pel que fa a la distribució geogràfica, la major part dels municipis amb un IST alt es troben a l’Àmbit Metropolità i les Comarques Centrals, mentre que la majoria dels municipis amb el nivell socioeconòmic més baix se situen a Ponent i a les Comarques Gironines.

Mitjana i Desigualtats Territorials

El major grup de municipis es troba en el nivell mitjà alt de l’IST, això és, entre la mitjana de Catalunya i 20 punts percentuals per sobre d’aquesta. El grup està format per 527 municipis distribuïts a tot Catalunya, excepte a les Terres de l’Ebre.

Per contra, hi ha 352 municipis que tenen un IST mitjà baix, entre la mitjana catalana i 20 punts per sota, on la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre es troben en aquest grup.

Components de l’IST: Treball, Educació, Immigració i Renda

L’IST és un índex relatiu que resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i permet quantificar les diferències dins de Catalunya. L’Idescat ofereix resultats per comarques i, per primera vegada, per tots els municipis, així com per agrupacions censals, barris de Barcelona i seccions censals.

Aquest índex aglutina informació de 6 indicadors diferents: 2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda.

Pel que fa a Salt, l’indicador de renda mitjana per persona és particularment baix, situant-se en 9.468 euros, molt per sota de la mitjana catalana, que és de 14.152 euros.


Aquestes dades obren una finestra a la realitat socioeconòmica de Catalunya i, en concret, la de Salt. Les dades són del 2020, imagino que actualment estaran pitjor. En aquest sentit, es posa de manifest la necessitat de seguir treballant en polítiques de cohesió territorial que ajudin a reduir aquestes diferències i a construir un futur més equitatiu per a tots els catalans.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot