Diumenge, juliol 14, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Salt Impulsa la Rehabilitació Urbana: 190.000 Euros en Subvencions per a Edificis Municipals

L’Ajuntament de Salt ja té obert el període perquè les comunitats de veïns puguin sol·licitar subvencions per a actuacions de rehabilitació i millora d’elements comuns per als més de 2.800 edificis plurifamiliars que té comptabilitzats el municipi. En concret, el consistori destina una partida de 190.000 euros per aquestes rehabilitacions i millores que compleixin amb els requisits que contempla la convocatòria. Les comunitats de veïns que vulguin optar a les subvencions tenen de temps fins el proper 15 de gener per presentar al sol·licitud. 

L’objectiu d’aquesta nova convocatòria és millorar les condicions de seguretat, salubritat i accessibilitat dels elements comuns dels edificis, així com fomentar la consciència dels veïns en la necessitat de mantenir un bon manteniment i conservació dels elements comuns dels habitatges. En aquest sentit, la línia d’ajudes també ha de servir per diagnosticar l’estat de conservació del parc d’habitatges mitjançant les Inspeccions Tècniques dels Edificis que han de passar tots aquells immobles més antics. Per últim, les subvencions també han de permetre millorar la sostenibilitat dels edificis de Salt, així com detectat situacions de pobresa energètica si es dona el cas. 

En aquesta convocatòria es preveu que siguin subvencionables actuacions en els elements comuns d’edificis com millorar l’aïllament tèrmic de la façana, mitgeres o cobertes sempre que redueixin un 10% el consum energètic i millorin, com a mínim, una lletra la qualificació energètica de l’edifici. També preveu atendre aquelles peticions de les comunitats de veïns que vulguin instal·lar plaques solars fotovoltaiques que rebaixin un 10% el consum d’energia. En aquesta línia de millora en l’eficiència, la convocatòria també preveu subvencionar canvis d’il·luminació per sistemes més eficients. 

Una altra línia de subvenció d’aquesta  convocatòria pretén millorar la seguretat i l’accessibilitat. Per això, les comunitats de veïns que vulguin instal·lar nous ascensors o plataformes elevadores poden optar a la subvenció, així com si s’executen rampes o elements auxiliars com baranes o passamans. Per últim, la convocatòria també preveu ajudes per les comunitats de veïns que instal·lin un sistema de càmeres de seguretat en espais comunitaris. 

Aquesta nova línia d’ajudes contempla com a actuacions subvencionables la centralització de comptadors d’aigua, així com la centralització dels comptadors de baixa tensió o dels comptadors de gas. També es pot rebre ajuda per a la confecció de l’Informe d’Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) que s’ha de presentar a l’organisme de la Generalitat. També es recull a la base de la convocatòria la confecció del certificat d’eficiència energètica (CEE) com a actuació subvencionable si ho sol·licita la comunitat de propietaris. 

Es preveu que les ajudes puguin arribar a cobrir fins a un 70% del pressupost previst per a l’actuació, sense tenir en compte l’IVA, i fins a un màxim de 8.000 euros, per bé que es preveu que límit sigui de 12.000 si les actuacions són per a la millora de l’aïllament tèrmic o la instal·lació de nous ascensors. 

Obertura de Sol·licituds de Subvenció

L’Ajuntament de Salt ja té obert el període de sol·licitud de subvencions destinades a la rehabilitació d’elements comuns en els més de 2.800 edificis plurifamiliars del municipi. Amb una dotació de 190.000 euros, els interessats poden presentar les seves propostes fins el 15 de gener.

Objectius i Beneficis de les Subvencions

L’objectiu d’aquesta convocatòria és millorar la seguretat, salubritat, accessibilitat i sostenibilitat dels edificis. També s’inclou el diagnòstic de l’estat de conservació dels habitatges i la detecció de casos de pobresa energètica.

Actuacions Subvencionables

Les subvencions cobreixen diverses millores, incloent l’aïllament tèrmic, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, la substitució de sistemes d’il·luminació per altres més eficients, la instal·lació d’ascensors i plataformes elevadores, i la centralització de comptadors.

Condicions i Límits de la Subvenció

Les ajudes poden arribar a cobrir fins a un 70% del pressupost de l’actuació, amb un màxim de 8.000 euros, que pot augmentar a 12.000 euros en casos específics com la millora de l’aïllament tèrmic o la instal·lació d’ascensors.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot