Dilluns, abril 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Salt modifica l’ordenança de control i tinença d’animals

L’Ajuntament de Salt modifica l’ordenança de control i tinença d’animals de Salt

Les modificacions busquen fomentar una tinença responsable i una major protecció dels animals.

L’Ajuntament de Salt va iniciar a principis del 2017 les consultes i estudis per modificar l’ordenança actual de tinença i control d’animals, amb més de 17 anys d’antiguitat.

L’Ordenança de control i tinença d’animals, de l’Ajuntament de Salt fou aprovada l’any 2000 i després de 17 anys de vigència, la realitat social ha patit prou modificacions com per fer necessària una actualització d’aquesta norma. Ha estat necessària una actualització a nivell normatiu per adaptar-se a les normes de rang superior aprovades durant tots aquests anys i de tanta rellevància com el nou tex de la Llei de protecció dels animals.

A més a més, cal considerar també l’increment del nombre i la tipologia d’animals que conviuen amb la ciutadania com un dels motius que ha portat a modificar l’Ordenança de control i tinença d’animals de Salt. S’ha fet especial incidència en el foment d’una tinença responsable i en la protecció dels animals, així com en garantir una convivència pacífica entre animals i persones al municipi de Salt.

Actualment a Salt hi ha registrats prop de 1.000 gossos dels quals un centenar son de races potencialment perilloses.

Per altra banda s’ha volgut elaborar un document àgil i de fàcil comprensió, aclaridor i no ambigu, en la qual el ciutadà trobi resposta als seus dubtes en relació a l’àmbit dels animals de companyia.

Durant el procés i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració final del projecte d’Ordenança, el passat mes de setembre es va dur a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança. En aquesta consulta es van rebre diferents propostes que es van valorar en una comissió d’estudi formada per diferents experts en la matèria.

L’elaboració d’aquest document s’ha fet amb la cura que mereix una norma d’aquest tipus, primant sempre la seguretat i el benestar de les persones i els animals.

Un cop elaborat el document de proposta amb la participació de tots els agents municipals implicats i la comissió d’estudi creada per aquest fi, es va fer arribar a tots els partits polítics, amb qui s’han mantingut reunions per recollir les seves aportacions i crear un document de consens que vagi cap uns mateixos objectius: la protecció dels animals i el foment de la tinença responsable i crear un marc de convivència entre els animals de companyia i la ciutadania de Salt

Com a principals incorporacions al nou text, cal destacar:

 •  La prohibició dels circs amb animals. Per incidir en el respecte als animals i que no es pugui fer-ne cap ús pel qual puguin ser objecte de burles o tractaments antinaturals o bé que pugui ferir la sensibilitat de les persones que ho contemplen s’ha volgut fer un pas endavant i prohibir la exhibició d’animals de qualsevol tipus en circs que es puguin establir a la vila.
 • Es posa èmfasi en les molèsties que poden causar els animals de companyia als veïns i per tant es posa especial insistència en els temes higiènics.
 • S’ha incorporat la regulació referent a la tinença d’animals potencialment perillosos que no constava a l’ordenança anterior i per diferents raons de seguretat s’ha regulat aquest àmbit des del punt de vista municipal , des de l’experiència que comporta la tinença d’aquests animals a diferents àmbits. En aquest apartat les modificacions més importants han estat:

  • Es prohibeix que una mateixa persona pugui conduir un gos de raça potencialment perillosa juntament amb un altre gos de qualsevol altre tipus.

  • Per raons de seguretat, no es retornarà cap gos de raça potencialment perillosa si no se n’acredita la titularitat i no es disposa d’assegurança vigent adequada al que disposa el marc legal.

  • S’introdueix un capítol específic per a la tinença de gossos potencialment perillosos en el qual es disposa de la necessitat d’obtenció prèvia d’una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa, l’atorgament de la qual és competència de l’Ajuntament.

  • S’incorpora l’american bully a la llista de races de gossos potencialment perillosos.

 • La incorporació de la prohibició de tenir animals a la zona de les hortes de les Deveses, excepte en els casos que s’estableixen.

 • La creació d’espais d’esbarjo per a gossos ha requerit que es tingués en compte en aquesta Ordenança i per tant s’introdueixen les normes d’ús d’aquests equipaments per tal de garantir el benestar i la manca de molèsties a tercers.

 • S’obre la porta a la col·laboració de l’administració local i entitats per tal de fer una correcta gestió dels gats de carrer.

 • S’han actualitzat els imports de les sancions de l’ordenança que permetran sancionar fins a 750 € el fet de no recollir els excrements dels gossos al carrer.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot