Dilluns, octubre 2, 2023
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

La Última

La segregació escolar NO baixa a Salt

Fa uns dies alguns diaris van publicar aquesta noticia:

Salt’Educa respon:

Salt’Educa denuncia que la segregació escolar a Salt empitjora i continua en nivells molts alts malgrat haver passat quatre anys des de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya.
Demana a les administracions accions immediates per fer front a la situació de
desequilibri i d’emergència que es viu a les aules.
Segons la notícia que es va publicar a la premsa el passat 20 de febrer, “la segregació escolar baixa entre un 18% i un 42% a Salt”. Es tracta d’un titular a partir d’una informació poc rigorosa facilitada per l’Ajuntament.

Des de Salt’Educa denunciem que s’amaga informació en relació a la segregació escolar a Salt per maquillar la situació i obviar l’emergència que es viu als centres educatius.
L’Ajuntament només utilitza una part i no la totalitat de dades que conté l’informe del Síndic de Greuges “La segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021” publicat el gener del 2023

L’informe del Síndic de Greuges mostra la situació de segregació escolar a Catalunya amb l’índex de dissimilitud, el percentatge d’alumnat que s’hauria de moure de centre per aconseguir aules representatives del barri de residència. Per exemple, si l’índex és del 0,3 això vol dir que el 30% d’alumnes del municipi s’haurien de reubicar per aconseguir que les escoles representin el perfil del seu barri.
En l’esmentat informe del Síndic de Greuges, l’índex es calcula dues vegades, una primera en funció de la nacionalitat de l’alumnat, i una segona en funció de les seves necessitats educatives (NEE). Per tant, en l’informe s’obtenen dues xifres de l’índex en funció de la variable nacionalitat o NEE, per tal de tenir més dades i informació a la mà i més completa.
L’Ajuntament de Salt ha agafat només l’índex de dissimilitud en relació a la nacionalitat de l’alumnat, dada enganyosa perquè molts infants han obtingut la nacionalitat espanyola, però la composició social de les escoles no ha canviat. Un exemple senzill és, imaginem una aula de 10 alumnes, 5 amb nacionalitat espanyola i 5 estrangera. Si 3 d’aquests últims adquireixen la nacionalitat espanyola, s’ha passat de 5 espanyols a 8, i l’índex disminueix, però en realitat els alumnes són els mateixos, la composició és la mateixa. El mateix Síndic
de Greuges manifesta al seu informe la inconsistència i limitació de les dades per
reflectir una realitat tan complexa

En canvi, si tenim en compte les dades publicades en el mateix informe en relació a l’alumnat amb necessitats educatives, alumnat NEE (l’altra variable), les dades de primària són: Curs 2018/19: 0,27. Curs 2022/23: 0,50.

Per tant, la situació de segregació escolar empitjora, i molt, ja que més de la meitat de l’alumnat hauria de canviar de centre per tenir una distribució més equitativa.
Si analitzem les dades d’alumnat NEE a secundària, l’índex ha passat del 0,33 el curs 2018/2019 al 0,21 el 2022/2023, però les dades en relació a 1r d’ESO són preocupants (0,42 alumnat NEE, curs 2022/2023), ja que, si es manté la tendència, la segregació en els instituts pot veure’s agreujada en els propers anys.
Si comparem la situació del municipi amb la resta de poblacions gironines, veiem que l’informe evidencia que Salt és l’única vila de més de 5.000 habitants de la província de Girona amb un índex molt alt de segregació escolar.

Aquesta radiografia hauria de preocupar, i molt, a l’administració pública i a tota la comunitat educativa ja que ens hi juguem el futur del nostre municipi. Per tot això, Salt’Educa demana que es deixin enrere titulars triomfalistes i s’actuï de manera immediata aprofitant totes les eines que es deriven del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya del 2019 i del Decret d’admissions del 2021. Fa quatre anys de la signatura del Pacte i la composició de les aules no canvia. És tot just en aquest curs 2022/23, i a petició de Salt’Educa, que s’està redactant un “Pla Pilot” o “Acord de Ciutat” que encara no sabem si serà prou valent i eficaç per erradicar la segregació escolar a Salt. Ens hi juguem molt.

Salt’Educa

[+] Nota completa en pdf

Latest Posts

spot_img
spot_img

un xic de tot