tortuga d’estany alliberats al Riu Ter 2 TotSalt

Els exemplars de tortuga d’estany alliberats al tram mitjà-baix del  Ter en els últims cinc anys s’han adaptat a la situació generada  pel temporal Gloria

Des del Consorci del Ter es porta a terme un projecte per recuperar l’espècie Emys  orbicularis al Ter, i el seguiment del 2020 ha constatat que les tortugues pràcticament no  s’han mogut dels indrets on van ésser alliberades, presentant un bon estat general 

El Consorci del Ter, per tal de recuperar la tortuga d’estany (Emys orbicularis) al riu Ter, des de l’any  2015 ha alliberat 207 exemplars en diferents punts del curs mitjà-baix del Ter. D’aquests, 17 es van  alliberar l’any passat. I és que la població de tortuga d’estany no és viable si no es garanteixen nous  alliberaments d’animals criats en captivitat i es fa un seguiment de l’evolució de l’espècie, controlant  els seus competidors directes i mantenint i creant nous hàbitats favorables per a l’espècie.  Actualment, el principal problema per a la seva recuperació, a part d’uns estocs extremadament  reduïts, ve donat principalment per la desaparició del seu hàbitat, la depredació i la competència  amb altres tortugues.  

Per tal de controlar el reforçament poblacional des del Consorci del Ter es realitza anualment un  seguiment i monitoratge de la població fins que s’estabilitzi. Durant el 2020 aquest seguiment es va  poder realitzar, per bé, que la campanya es va veure afectada per dos esdeveniments, d’una banda  el Gloria que ha transformat notablement alguns dels indrets on hi ha les poblacions de tortuga  d’estany, i d’altra banda pels confinaments de la població en la pandèmia de la Covid 19. Aquest  seguiment, però, es va fer des de finals de setembre a novembre mitjançant el mètode de captura i recaptura amb trampes específiques: trampes d’insolació i nanses amb esquer. 

tortuga d’estany alliberats al Riu Ter 1 TotSalt

En concret, es van poder mostrejar diferents sectors de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix  Ter”, on la tortuga d’estany és una espècie clau: les localitats dels entorns de Bescanó, diverses  basses de Girona i el sector de Foixà. Els dos únics espais que no es van poder mostrejar van ser  aigües amunt de Bescanó i alguns sectors de Flaçà. En total es van efectuar 40 recaptures, 20 al  Gironès i 20 al Baix Empordà. El seguiment ha permès determinar que les zones on s’havien portat  a terme reforços poblacionals de tortuga d’estany i que havien patit inundacions greus amb làmines  d’aigua i corrents d’aigua importants, les tortugues no s’han pràcticament mogut dels indrets on van  ésser alliberades i es va constatar que es trobaven en bon estat general. Per tant, s’ha comprovat  que s’han adaptat a la situació originada pel temporal Gloria.  

Les campanyes també han permès el seguiment de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al Ter,  on s’ha localitzat en dues localitats, a Bescanó (on es va capturar diverses vegades una femella  adulta) i a Girona que se’n van capturar nombrosos exemplars de totes les talles i sexes, fet que  confirma que a les basses de Girona és una espècie reproductora malgrat competir amb les  espècies exòtiques (de fet s’hi van capturar 8 exemplars de tortugues de Florida -de diverses  espècies i híbrids- que van ser traslladats al Consorci de l’Estany pel seu correcte tractament). A la  localitat de Foixà, a les basses on s’ha alliberat tortuga d’estany no s’ha trobat tortuga de rierol en  cap de les campanyes efectuades.  

Amb tot, s’ha constatat que les espècies autòctones han estat més resilients que les exòtiques i  s’han mantingut en general en bon estat en els seus hàbitats malgrat l’impacte de les grans riuades  d’enguany. En bona part de les basses va desaparèixer el poblament de llentia d’aigua que es  preveu que es vagi recuperant progressivament.  

Per tal de millorar els hàbitats per a l’espècie, durant el 2020 es van portar a terme diferents  actuacions, com la millora de la bassa entorn a la resclosa vella de Bescanó que presentava un alt  grau de colmatació, fent que pràcticament tot l’any romangués seca; també la millora de les  condicions d’insolació de les basses; la instal·lació d’elements estructurals dins les basses i cursos fluvials amb presència de l’espècie que permetin a les tortugues capbussar quan hi ha depredadors  o molèsties; a més s’ha millorat i potenciat la vegetació de les basses, especialment els macròfits; i  s’han reperfilat manualment còrrecs i basses, entre altres. Cada exemplar de tortuga d’estany porta un xip subcutani, precisament, per facilitar la seva  identificació individualitzada i el seu seguiment a llarg termini. Alguns dels exemplars recapturats  també porten emissors per tal de poder-ne efectuar el radioseguiment i comprovar els moviments de  l’espècie. Els exemplars de tortuga d’estany alliberats procedeixen del Centre de Reproducció de  Tortugues de l’Albera, dependent de l’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera (ATA), que té un  programa de reproducció en captivitat d’Emys orbicularis des de l’any 1992. Des del Consorci del  Ter aquesta tardor es preveuen fer més alliberaments de tortuga d’estany.

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí