grup de Pacient Expert de deshabituació tabàquica, del CAP d'anglès

Més de 800 pacients han participat en els grups de Pacient Expert Catalunya a l’ICS i l’IAS en 10 anys

El programa incrementa el grau d’autocura dels pacients, millora la seva qualitat de vida i redueix les visites als CAP i els ingressos hospitalaris

10 anys després de la posada en marxa del Programa Pacient Expert Catalunya (PPE-CAT) a la Regió Sanitària Girona, més de 800 persones han participat en els més de 70 grups de diferents patologies que s’han creat a tot el territori. El programa, implantat en els equips d’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS, té com a finalitat millorar la comprensió dels pacients en relació amb la malaltia crònica que pateixen mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements entre el pacient expert (format especialment per dur a terme aquesta tasca) i la resta de companys que participen en cada grup per tal de promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la malaltia, com una part més del procés assistencial.

Una de les principals virtuts del Programa és que millora la qualitat de vida dels pacients. En el cas dels afectats per insuficiència cardíaca, redueixen una mitjana d’un 62 % les seves visites de medicina de família o infermeria i un 66 % els ingressos hospitalaris derivats de les seves patologies. D’altra banda, els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) també han reduït en un 20 % les visites al CAP i en un altre 20 % els ingressos a l’hospital.

grup de Pacient Expert de deshabituació tabàquica, del CAP d'anglès

En el transcurs d’aquests 10 anys s’han creat grups de diferents patologies a més d’una trentena de municipis, i s’hi han incorporat periòdicament noves patologies o processos crònics. El Programa, que no exclou altres actuacions sanitàries quan estiguin indicades, s’adreça a pacients que reben tractament anticoagulant oral, que pateixen insuficiència cardíaca, diabetis i malaltia pulmonar obstructiva crònica. També s’han organitzat grups de deshabituació tabàquica. A Girona també estan disponibles les guies d’atenció a pacients amb fibromiàlgia, demències i malaltia de Chagas en fase crònica i, aquest any, sortiran les d’obesitat, insuficiència renal, artritis reumatoide i malaltia de Chron en adolescents, de manera que els centres d’atenció primària tindran més opcions de crear nous grups de Pacient Expert en diferents i noves patologies cròniques, atenent el Pla de Salut 2016-2020.

Recursos per al cuidador de malalts crònics

Una de les darreres incorporacions ha estat el Programa del Cuidador Expert Catalunya (PCE-CAT), una variant del PPE-CAT que s’adreça als cuidadors de persones amb malalties cròniques. El seu objectiu és donar suport i resposta a les persones que cuiden altres persones que, pel problema de salut que pateixen, no es poden valdre per si mateixes o necessiten l’ajuda d’un cuidador ―com és el cas de persones amb malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals greus o infants amb una malaltia crònica. Aquesta fórmula s’ha posat en pràctica amb èxit a Roses i Celrà, i aquest any està previst implantar-la a nous centres.

Increment del grau d’autocura

Un dels principals objectius que s’han assolit amb la implantació del PPE-CAT és l’increment del grau d’autocura dels participants, que ha millorat notablement la qual cosa facilita que aconsegueixin una major qualitat de vida amb la malaltia crònica que pateixen. Les sessions els ajuden a prendre consciència del que els passa i els doten d’un rol més actiu i de corresponsabilitat, ja que treballen de forma activa i compartida amb els professionals en la presa de decisions sobre la seva malaltia.

En aquestes sessions, nou en total, és el pacient expert qui pren el protagonisme, juntament amb els participants i transmet coneixements a altres persones que pateixen la seva mateixa malaltia crònica, amb l’objectiu de millorar-ne la comprensió, promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb el problema de salut. Els resultats del PPE-CAT demostren que responsabilitzant-se de la pròpia malaltia i autocuidant-se, els pacients augmenten la implicació i satisfacció amb el seu procés. També els serveix per identificar els símptomes i respondre davant d’ells, i per adquirir eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.

Aprenentatge entre iguals

Aquest Programa va néixer amb la finalitat d’avançar en la millora de la gestió i l’abordatge de les persones amb malalties cròniques. El PPE-CAT facilita que les persones amb problemes de salut siguin copartícips i corresponsables de la gestió del seu procés assistencial. Es basa en un programa comunitari d’aprenentatge entre iguals liderat pel pacient expert, format específicament per a aquesta funció.

Els professionals que hi participen (de medicina, d’infermeria, administratius i de treball social) exerceixen d’observadors durant les sessions del grup i tenen un paper cabdal com a suport i acompanyant el pacient expert, tant abans de la implantació del Programa com en el seguiment i l’avaluació posterior del grup. Tots tenen la clau de l’èxit.

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí