Els propietaris d’animals domèstics de Salt ens concentrem davant l’Ajuntament en protesta per la recent mesura restrictiva que prohibeix el pas de gossos en 13 llocs del municipi sense discriminar entre persones cíviques o incíviques, donant entendre així que se’ns tracta a tots com si féssim mal ús de l’espai públic i no fóssim capaços de conviure amb els nostres veïns. Les persones que tenim animals, que els estimem i en tenim cura som els primers de ser conscients dels nostres deures en pro a una bona convivència dins la societat, però tant nosaltres com els nostres amics de quatre potes, tenim els nostres drets i exigim també serveis dignes com a contribuents.

Per això, manifestem que estem en contra d’aquestes mesures restrictives que no distingeixen entre cívics i incívics, fent-nos passar a tots pel mateix raser. Abans de prohibir res, hem de reclamar que els espais destinats als gossos estiguin en plenes condicions i no en l’estat que es troben actualment: espais petits i mal distribuïts pel poble, amb tanques massa baixes per el seu ús, plens de forats, sense zones amb ombra, amb cap font a prop, sovint passen mesos amb brutícia deixada per humans sense que hi hagi cap neteja.

Pel que fa l’argument de l’Ajuntament que justifica la prohibició de pas de gossos en algunes zones de joc infantil per salubritat, els animalistes aquí presents estem totalment d’acord en què les zones de joc infantil cal mantenir-les netes i entenem que no hi puguin accedir animals. Això ja és així en els parcs infantils degudament delimitats i amb tanques. Per tant, no veiem la necessitat de fer cap prohibició més enllà, en tot cas, les zones que siguin per la mainada, que també caldria revisar i ampliar en aquest poble, que es delimitin i senyalitzin adequadament i es destinin a aquest propòsit. Ara bé, les places públiques, tal com indica la paraula, són llocs de pas de molts ciutadans, la majoria mb comportament cívic, i dubtem de la legalitat de prohibir el pas a ningú, per molt que vagi acompanyat d’un gos, gat o qualsevol animal de companyia.

Les persones que estimem els animals i els cuidem, som les primeres en voler radicar els comportaments incívics ja que ens suposa un perjudici com a col·lectiu. Per tant, estem a favor que s’intensifiqui la cerca d’aquestes actituds i és així com caldria aconseguir carrers més nets. Més presència d’agents cívics,  policies de paisà, campanyes de formació al respecte, pagament de multes amb treball comunitari o de neteja pels impagats, i especial cura en la neteja de zones pròximes a les escoles serien algunes maneres de solucionar problemes de salubritat sense haver de caure en prohibicions generalitzades.

Els propietaris de gossos tenim la sensació que el nostre ajuntament només ens posa deures i persegueix als propietaris siguin o no responsables. Per això ens preguntem de què serveix complir amb les obligacions com són xipar el nostre animal i censar-lo si tot el que n’obtenim és la persecució i prohibició. Les polítiques relacionades amb temes animals posen accent en un tema popular com pot ser l’embrutament dels carrers, mentre que aspectes molt més importants tant per la convivència com pel benestar dels animals no s’hi aplica cap seguiment o vigilància. Parlem d’aspectes com el de tenir les mascotes xipades i legalitzades, seguiment de casos de maltractaments, abandonaments o cria il·legal de gossos, coses que estan passant en aquest municipi però que sembla que només veiem
els animalistes. Per tot això, caldria també aplicar mesures que són molt importants pel futur de la nostra societat, com són fomentar els valors animalistes en l’educació des de les escoles.

Des del col·lectiu animalista i de propietaris de gossos, entenem que hi pot haver persones afectades per actituds incíviques que vegin bé aquesta prohibició, però això no treu que aquesta l’ordenança sigui injusta. Cal pensar mesures sense enfrontament i per tant cal combinar aquests tres aspectes: la gent afectada, els drets dels animals i l’educació de la gent. Sobretot cal tenir en compte que la brutícia al carrer la fan sobretot les persones no els animals, i que també hi ha mals usos dels espais públics per part de persones (joc fora d’hores, sorolls, etc.)

Per tot això, des del col·lectiu de propietaris de gossos i altres animals de companyia demanem:

  • La immediata derogació d’aquest punt de l’ordenança que prohibeix el pas de gossos en 13 llocs del municipi, perquè és una mesura purament estètica que pretén acontentar a persones que pateixen aquest problema però que en desconeixen els veritables responsables; i absurda ja que les persones incíviques que ja han estat multades per altres sancions i no les han pagades i han fet cas omís, faran exactament el mateix en aquest cas
    i en canvi es perjudica les persones que hem fet ús conscient, responsable i respectuós de tots aquests espais.
  • Que es persegueixin les actituds incíviques i es busquin solucions alternatives si les mesures anteriors no han funcionat però que discerneixin entre propietaris responsables i els que no ho són.
  • Que es facin campanyes en positiu, que es reforcin les actituds positives i que s’eduqui a la població en termes animalistes per millorar la convivència entre tots, persones i animals.
  • Que es destini una partida dels pròxims pressupostos participatius a algun dels projectes relacionats amb la millora dels pipicans per fer-los espais dignes i a fer campanyes animalistes per fer de Salt un poble amic dels animals.

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí