Dimecres, abril 17, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Ple Ordinari 22 de gener

Ordre del dia del ple ordinari del dia 22 de gener a les 19h

Avui tenim Ple!

1r.- CONVOCAR sessió ordinària del Ple municipal que tindrà lloc el proper dia 22 de gener de 2024, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Salt, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR l’acta del ple ordinari del dia 18 de desembre de 2023.
2.- DONAR per assabentat de la renúncia del regidor Sr. Robert Fàbregas Ripoll del grup municipal JxS-CM. Exp. 2023A020000001
3.- Donar compte del decret de l’Alcaldia número 2023LLDA004720, de 22 de
desembre de 2023, de revocar la delegació de competències delegades al Sr. Robert Fàbregas Ripoll. Exp. 2023A020000001
4.- Donar compte del decret de l’Alcaldia número 2023LLDA004558, de 12 de
desembre de 2023, de donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp.
2023C036000007
5.- DONAR compte dels decrets de l’Alcaldia i Regidoria delegada del mes de
desembre de 2023.
6.- Donar compte decret 68/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del procediment ordinari 2025/2020 B. Exp. 2020F023000005
7.- DESIGNAR regidor per representar a la societat mercantil TRARGISA. Exp.
2023A020000001
8.- AUTORITZAR la compatibilitat del Sr. Daniel Vilà Mulleras per a l’exercici d’activitat privada. Exp. 2023D005000001
9.- APROVAR el pla d’ordenació del personal directiu. Exp. 2024D014000001
10.- RECUPERAR d’ofici la possessió de la finca 13.649 i ordenar la retirada del
vehicle ocupant. Exp. 2023G034000002
11.- RECUPERAR d’ofici l’habitatge ubicat dins de l’edifici de l’escola educació
especial “La Massana”. Exp. 2023G034000003
12.- APROVAR la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus, neteja
viària i deixalleria municipal. Exp. 2017Q054000001
13.- ACCEPTAR la delegació de competències de l’Ajuntament de Girona consistent
en les contractacions de l’estudi de mobilitat i de l’estudi de soterrament de línies
elèctriques. Exp. 2023Z009000089
14.- APROVAR el conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Vilablareix i l’Ajuntament de Girona en relació amb l’execució de les obres de modificació del nus de l’eix de la C-65, la reposició a l’Ajuntament de Girona dels accessos afectats per les mateixes, i el canvi de titularitat a favor de l’Administració de la Generalitat del tram de l’eix de la C-65 comprès entre l’enllaç amb l’AP-7 i l’antiga carretera N-II. Exp. 2023Z009000052

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

15.- Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per solucionar el deficient
funcionament de l’enllumenat públic del municipi. Exp. 2024A034000001

16.- PRECS I PREGUNTES

2n.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i
publicar la present resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
3r.- INFORMAR als regidors que poden consultar la documentació i els expedients
d’aquesta sessió a través de la “carpeta del regidor” i documentació annexa enviada per correu electrònics.

El Ple és avui dilluns dia 22 a les 19h. Si voleu veure el ple en directe us deixem l’enllaç: aquí.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot