Vídeo Ple Ordinari de Salt del dia 24 d’abril de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 24 d’abril de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 27 de març (03/2017).
2n.- PRESA DE POSSESSIÓ del càrrec de regidor del Sr. Fermí Cunill i Garcia. Exp. 562/2015.
3r.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de març de 2017.
4t.- DONAR COMPTE del decret de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 de donar-se per assabentat de l’escrit de baixa de la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a regidora del grup municipal CiU per passar a la situació de regidora no adscrita. Exp. 2017A036000002.
5è.- DONAR COMPTE del decret de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2017 de donar-se per assabentat de l’escrit de baixa de la Sra. Anna Fusté i Pujol, com a regidora del grup municipal CiU per passar a la situació de regidora no adscrita. Exp. 2017A036000004.
6è.- DONAR COMPTE del decret de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2017 de donar-se per assabentat de l’escrit de baixa del Sr. Josep Valentí i Feixas, com a regidor del grup municipal CiU per passar a la situació de regidora no adscrita. Exp. 2017A036000003.
7è.- DONAR COMPTE del decret de l’Alcaldia de data 3 de març de 2017 de comparèixer davant del Jutjat Contenciós-Administratiu 3 de Girona, en el procediment abreujat número 230/2016 per la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2016F023000004.
8è.- DONAR COMPTE del decret de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2017 de comparèixer davant del Jutjat Social número 3 de Girona, en el procediment de reclamació d’invalidesa número 533/2016. Exp. 2016F022000002.
9è.- DONAR COMPTE de la sentència número 66/17 del procediment abreujat 220/2016 de declarar inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per una sanció de trànsit. Exp. 2016F023000003.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

10è.- APROVAR els preus públics per activitats, cursos i tallers de lleure de l’àrea de Joventut. Exp. 2017E060000002.
11è.- MODIFICACIÓ dels preus públics de les escoles bressols municipals amb la incorporació de les bonificacions socials. Exp. 2017E060000003.
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 31 de març de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres.
Exp. 2017E062000033.
13è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres a la Comunitat de Propietaris de Ramon y Cajal, 17. Exp. 2017E062000034.
14è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000027.
15è.- DECLARAR com actuació d’especial utilitat municipal la instal·lació provisional de mòduls prefabricats de l’escola Les Arrels i reconèixer una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000027.
16è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’entitat Caixa d’Enginyers. Exp. 2017E098000001.
17è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’entitat CaixaBank. Exp. 2017E098000001.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

18è.- APROVAR inicialment la Memòria justificativa de l’ampliació de l’objecte social de la societat GESTORA URBANÍSTICA NOU SALT, SL i APROVAR INICIALMENT la Modificació dels seus Estatuts (Exp. 2017Z016000001).
19è.- MODIFICAR la Disposició addicional primera del Reglament dels mercats de venda no sedentària del municipi, i APROVAR definitivament les modificacions del Reglament (Exp. 2016C008000001).

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

20è.- MOCIO presentada pel grup municipal PxC per a la supressió de les barreres arquitectòniques. Exp. 2017A034000028.
21è.- MOCIO presentada pel grup municipal Canviem Salt per promoure l’aplicació de mesures urgents en matèria d’habitatge. Exp. 2017A034000029.

22è.- PRECS I PREGUNTES

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí