Dijous, maig 30, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Convocatòria: avui 19/03, 19h, Ajuntament de Salt. Moció per aïlar el racisme

Us esperem avui a les 7 del vespre (ben puntualment) a l’Ajuntament de Salt  a l’Ajuntament de Salt per donar suport a la moció antiracista que ha d’aprovar el ple. Tard, però per fi, després de molts esforços l’Ajuntament de Salt ha de posicionar-se reconeixent el dèficit democràtic que suposa que 1 de cada 3 veïnes no tinguem dret de vot i comprometent-se a aïllar les organitzacions racistes i a eradicar el racisme institucional.
Ni un pas enrere: contra totes les formes de racisme, per tots els mitjans.
Avui, totes a l’Ajuntament de Salt!
Podeu adherir-vos a la campanya “Totes som Espai Antiracista”, aquí   

Part dispositiva de la moció presentada per ERC, PSC, IPS-CUP i Canviem Salt:
1. L’Ajuntament de Salt reconeix el dèficit democràtic que actualment 1 de  cada 3 veïns i veïnes majors d’edat del municipi no tingui dret de vot i el biaix que això pot suposar per a la composició mateixa d’aquest ple.
Per això:
a) Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, i les seves institucions equivalents a l’Estat espanyol i la Unió Europea, a estudiar canvis a la legislació actual per reconèixer i garantir el dret de
vot actiu i passiu a tots i totes les persones majors d’edat empadronades a Salt, com a la resta de municipis de Catalunya i a establir-ne les condicions mínimes i necessàries.
b) Específicament insta el Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que tots i totes les veïnes de Catalunya majors d’edat formin part del cens sobre qualsevol consulta i que se’ls garanteixin tots els
drets de ciutadania, començant per la nacionalitat i establint les condicions mínimes i necessàries de forma clara.
c) Transitòriament, mentre el punt a) no s’hagi acomplert plenament, l’Ajuntament implementarà mecanismes de participació directa de tots i totes les veïnes del municipi per pal·liar el dèficit democràtic l’exclusió
de moltes d’elles del dret de vot en aquelles competències que li siguin assignades.
d) Transitòriament, mentre el punt a) no s’hagi acomplert plenament, l’Ajuntament publicitarà i facilitarà que les persones no nacionals espanyoles amb dret de vot reconegut legalment en certs comicis
puguin exercir efectivament aquest dret.
2.L’Ajuntament de Salt, preocupat per qualsevol mostra de racisme o discriminació per raó d’origen, color de pell, nacionalitat o confessió religiosa, i per les conseqüències que tenen els discursos racistes i xenòfobs, posarà tots els esforços en aïllar les organitzacions que els promoguin, alhora que instaurarà un pla de sensibilització contra el racisme. Per tot això:
a) Donarà compliment a la moció antirumors ja aprovada per l’Ajuntament de Salt i implementarà un pla antirumors al poble abans de final del primer trimestre de 2018.
b) Introduirà com a requisit per cedir o autoritzar l’ús de recursos o espais de competència municipal a qualsevol persona o entitat al compromís explícit que durant l’acte no difondrà missatges ni promourà
per cap mitjà actituds xenòfobes, d’exclusió, de discriminació o de priorització d’alguns col•lectius o persones sobre altres en funció del seu lloc de naixement, nacionalitat, religió o color de pell.
c) Així mateix els grups municipals es comprometen a aïllar políticament aquells que promouen la divisió i el racisme en les institucions. Per tant, no votaran favorablement cap moció, ni es faran actes conjunts ni
s’editaran materials amb logotips, sigles o representants de cap grup o partit polític que discrimini els ciutadans per raons ètniques, de nacionalitat o religioses.
3.L’Ajuntament de Salt adoptarà com un objectiu ineludible eradicar totes les formes de racisme institucional o de discriminació per raó d’origen, nacionalitat, religió o color de pell. Per això:
a) Facilitarà al màxim tots els tràmits necessaris perquè els i les veïnes de Salt obtinguin documents necessaris per als seus tràmits d’estrangeria i nacionalitat i, per tant, instarà la modificació de les
ordenances fiscals
b) Modificarà el sistema acutal de queixes vigent al municipi per a poder seguir i respondre adequadament les denúncies en matèria de
racisme.
Seguirà estudiant amb la comunitat educativa de Salt les millores a incorporar per eliminar la segregació escolar al municipi i revertir la situació actual de la millor manera possible.
Espai Antiracista Salt-Girona

Imatge

Latest Posts

spot_img

un xic de tot