Dissabte, juny 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Ja fa catorze anys de l’Hospital Santa Caterina a Salt

Avui fa catorze anys que es van posar en funcionament les noves instal·lacions de l’hospital al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Avui fa catorze anys que l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va obrir les portes del nou Hospital Santa Caterina al Parc Hospitalari Martí i Julià, al municipi de Salt, i s’hi acollien els primers pacients. El centre sanitari es va posar en funcionament el 18 de setembre de 2004 com a hospital general bàsic del Gironès i la Selva Interior per donar atenció a una població de 120.000 habitants (147.222 habitants assignats l’any 2017) i com a centre de referència per a l’hospitalització d’aguts de salut mental i atenció de les urgències psiquiàtriques de la Regió Sanitària de Girona, amb una població assignada de 636.000 habitants l’any 2004 (724.461 l’any 2017).

El Santa Caterina se situa l’any 2017 amb un creixement exponencial de l’activitat, i destaca la nova dimensió del centre en quant a complexitat i nous serveis de referència per a la Regió Sanitària de Girona.

Creixement exponencial

En relació amb l’activitat, a trets generals, el nombre d’intervencions quirúrgiques del centre ha augmentat en aquests anys de l’ordre d’un 60% si comparem les xifres de l’any 2017, amb 8.590 intervencions realitzades, i de l’any 2004, 5.369 operacions segons la memòria de la institució. També es posa de relleu el creixement en les altes hospitalàries (+ 56%), amb 10.509 altes comptabilitzades en tancament de l’any passat i les 6.735 registrades l’any 2004. Pel que fa a les consultes externes, amb un total de 131.551 visites l’any 2017, l’increment se situa en un 59% (82.751 visites l’any 2004). En relació amb l’activitat de d’hospital de dia, el nombre de sessions es disparen de 4.123 l’any 2004 a 18.527 l’any 2017. Pel que fa a les urgències, el creixement se situa en percentatges per sobre del 39%, amb 47.245 urgències ateses l’any passat i 33.901 l’any 2004. Comparativament, també destaca el nombre d’estudis de diagnòstic per la imatge que s’hi realitzen avui dia, amb un total de 77.592 estudis fets l’any 2017 (34.571 l’any 2004), a l’igual que el nombre de proves sol·licitades al Laboratori, que sumen l’any 2017 un total de 947.413 front les 357.355 de l’any 2004.   

???????????????????????????????

Més complexitat en aliança

A títol general, es posa de relleu durant els primers anys de creixement la consolidació de l’hospital com a referent en parts naturals, arribant a la xifra històrica de 1.526 parts realitzats l’any 2009 (1.147 l’any passat), amb un percentatge de cesàries del 15%; l’atenció a la salut internacional i malalties importades, l’impuls als hospitals de dia (de tractament i gabinets de proves diagnòstiques), el desplegament dels programes de detecció precoç de càncer de mama i càncer colonorectal o la creació del servei de Mediació Intercultural, que neix per tractar les desigualtats en l’accés als serveis sanitaris de la població en risc d’exclusió social, i els problemes de salut que se’n deriven. Així mateix se subratlla l’obertura de nous serveis de referència supracomarcal i/o regional com ara el Servei d’Al·lèrgies, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca, la Unitat de Drepanocitosi o la Unitat de referència en toxicologia per a determinats antídots.

No obstant, seran els grans projectes desenvolupats en el marc de l’aliança estratègica entre l’Institut d’Assistència Sanitària (empresa pública que gestiona l’Hospital Santa Caterina) i l’Institut Català de la Salut (empresa pública que gestiona l’Hospital Josep Trueta) que impulsaran definitivament el centre sanitari. En aquest sentit, destaquen pel seu impacte en l’hospital, d’una banda, les obres de reconversió de l’àrea quirúrgica (el centre passa, l’any 2014, de 5 a 7 sales d’operacions optimitzades per a cirurgia major). Les noves instal·lacions i les millores organitzatives introduïdes sota el paraigua de l’aliança, han permès un augment de la complexitat de les intervencions del Santa Caterina en cirurgia oncològica de colon i tiroides, cirurgia protèsica i de raquis, maxil·locial, i cirurgia pediàtrica, plàstica o vascular, en el cas de la cirurgia major ambulatòria (CMA). S’ha mantingut el ritme de l’activitat quirúrgica a través de la mobilitat de pacients i professionals sanitaris entre els dos hospitals, i s’ha aconseguit disminuir l’estada mitjana de les altes quirúrgiques i dels pacients programats, gràcies a l’impuls i consolidació de la Unitat de Preparació abans d’una Intervenció quirúrgica. D’altra banda, juntament amb l’ampliació de les sales d’operacions, destaquen les noves instal·lacions al Parc Hospitalari Martí i Julià del Laboratori Clínic Territorial de l’Institut Català de la Salut a Girona, que realitza l’activitat per a l’ICS Girona i per a l’IAS. Així mateix, la incorporació del servei de Neurologia com a servei no troncal de l’aliança estratègica impulsa el Santa Caterina com a centre referent de l’àrea d’influència de l’ICS Girona i de l’IAS en malalties neurodegeneratives, mentre que la Unitat de Neuroinmunologia i Esclerosi Múltiple, amb noves instal·lacions al Parc Hospitalari des de l’any 2015, serà de referència per a tota la Regió Sanitària. Cal destacar en l’increment de la qualitat assistencial la incorporació recent al Servei de Diagnostic per la Imatge de l’Hospital (gestionat per  l’Institut de Diagnóstic per la Imatge) del nou TAC d’última generació, així com en l’impacte en la recerca del centre, la nova seu al Parc Hospitalari de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona.

Futura Unitat de Semicrítics

En aquest marc de grans actuacions, se situa el projecte de la futura Unitat de Cures intensives de l’Hospital Santa Caterina per a pacients semicrítics, amb la dotació tècnica i de professionals mèdics especialistes en medicina intensiva de l’Hospital JosepTrueta, les 24 hores els 365 dies de l’any, per atendre els pacients crítics menys complexos del mateix centre i també dels cinc hospitals comarcals de la Regió Sanitària. Es preveu que la nova unitat, actualment en fase d’equipament, es posi en marxa aquest 2018, amb una activitat estimada l’any d’uns 85 pacients postquirúrgics, 100 pacients mèdics del propi centre, i aproximadament 120 malalts derivats de la resta del territori. La nova UCI del Santa Caterina permetrà alliberar llits de la UCI de l’Hospital Trueta (nivell I), facilitarà la regulació i una millor atenció a la totalitat de pacients crítics de la demarcació, segons el nivell de cures intensives que necessitin, així com optimitzar el flux de pacients crítics del territori dins d’un marc de procés de crítics integrat.

El Santa Caterina està dotat de 221 llits, dels quals 135 són llits convencionals d’aguts, 46 estan destinats a psiquiatria d’aguts (adults), 20 a cures pal·liatives i els 20 restants a l’atenció subaguda (pacients crònics diagnosticats que pateixen un procés d’agudització de la seva malaltia). Disposa de 7 quiròfans, 28 boxs d’urgències, 45 dispensaris de consultes externes, 12 places d’hospital de dia, 13 sales de radiologia, 3 sales de parts i una sala d’endoscòpies. Amb la nova UCI disposarà de 8 boxs per a pacients crítics.

Comencen les obres de la Unitat de Semicrítics de l’Hospital Santa Caterina

En l’àmbit dels sistemes d’informació destaca l’any 2014 la posada en funcionament el nou sistema SAP Argos per a la gestió de la informació clínica dels pacients. Aquest any s’ha posat en marxa el sistema electrònic de gestió de farmàcia Silicon i, en aquests moments, l’IAS està treballant en el desenvolupament del Centricity Critical Care, el sistema informàtic específic de gestió clínica dels pacients crítics, en previsió de la posada en marxa de la futura unitat de cures intensives de l’Hospital Santa Caterina. 

Latest Posts

spot_img

un xic de tot