Diumenge, juliol 14, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

L'Ajuntament de Salt inicia una campanya per evitar l'us del sofre per allunyar els gossos

El sofre és una substància perillosa per la salut

L’Ajuntament de Salt ha editat un full informatiu per evitar l’us de sofre per evitar les miccions dels gossos a la via pública. El sofre és una substància perillosa per la salut i que està prohibit utilitzar prop dels habitatges i al carrer. El fulletó, que serà repartit en els llocs on es detecti l’us del sofre explica perquè no es convenient utilitzar aquesta substància i proposa alternatives inócues per als humans que fan la mateixa funció.

Els agents de salut seran els encarregats de detectar els punts on es fa servir sofre a la via publica i informar els habitatges propers de la prohibició que hi ha de fer-lo servir i de quines alternatives hi ha.

El fulletó (que us adjuntem) recorda als ciutadans que constitueix una infracció de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública qualsevol comportament que suposi un mal ús o embrutiment de la via pública; que el sofre és tòxic, està prohibit i no serveix per evitar que un gos s’apropi i orini. No existeix evidència científica de l’efecte del sofre com a repel·lent dels animals de companyia, en concret dels gossos.

El sofre és una substància perillosa quan és inhalada, ingerida i/o per contacte amb la pell i pot provocar diversos efectes negatius per a la salut. Es tracta d’un tòxic altament inflamable i pot provocar mescles explosives en contacte amb l’aire o materials oxidables.

El fulletó recorda també que propietari de l’animal és l’únic responsable de les accions que aquest realitza i el fet de no adoptar mesures per tal que el gos no orini a les façanes dels edificis o altres espais és una infracció de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública, tal i com es disposa en l’article 15, i pot suposar la imposició d’una sanció de fins a 750 €.

Com alternatives al sofre l’Ajuntament proposa mesclar una mesura d’alcohol blanc i dues mesures d’aigua. Ficar-ho en un polvoritzador i ruixar les parets o les portes de l’edifici. Ruixar parets i/o portes amb vinagre. O be preparar una solució de mitja tassa d’amoníac amb dues tasses d’aigua i polvoritzar la part afectada. Aquestes alternatives seran també utilitzades per l’Ajuntament per evitar les miccions al fanals de la via pública que causen problemes de corrosió a la seva base.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot