Dimecres, maig 29, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia del ple ordinari del dia 24 d’octubre de 2016 a Salt

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 24 d’octubre de 2016 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:
1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 19 de setembre de 2016 (9/2016).
2n.- DONAR COMPTE del Decret 37/16 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona pel qual es té per desistida la part recurrent i es declara l’acabament del Procediment Abreujat 372/2015. (Exp. 958/2015)
3r.- DONAR COMPTE de la Sentència 199/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona per la qual es desestima una demanda interposada per una infracció de trànsit. (Exp. 747/2015)
4t.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de 7 d’octubre de 2016 pel qual es compareix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona per mostrar la conformitat al desistiment del recurrent en el Procediment Abreujat 124/2016. (Exp. 2016F023000001)
5è.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia d’11 d’octubre de 2016 pel qual es compareix davant del Jutjat de lo Social 3 de Girona en el procediment d’acomiadament número 550/2016. (Exp. 2016F022000001)
6è.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats des de l’1 de gener fins al 30 de setembre de 2016.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I

HABITATGE

7è.- DONAR CONFORMITAT a la pròrroga del contracte de compra agregada dels serveis de telefonia veu, mòbil i dades a Localret. (Exp. 464/2011)
8è.- DESESTIMAR la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector privat, d’un ordenança adscrit a l’Àrea de Serveis Personals. (Exp. 2016D016000002)
9è.- IMPOSAR una sanció per dues infraccions de caràcter greu i molt greu previstes a la Llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. (Exp. 20160036000030)
10è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la Llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. (Exp. 20160034000005)
11è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 29 de setembre de 2016 de concessió de bonificacions d’ICIO. (Exp. 2016E062000026)
12è.- ALLIBERAR l’import de 19.230,77€ de l’aplicació pressupostària 41.33401.46700 del pressupost municipal. (Exp. 839/2013)
13è.- APROVAR la modificació de crèdits núm. 04/2016_PLE, per transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa. (Exp. 2016E023000028)
14è.- APROVAR provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per al 2017. (Exp. 2016C007000002)

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

15è.- APROVAR el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Salt. (Exp. 2016Q064000001)

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

16è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals ERC, IPS-CUP, CiU, Canviem Salt, PSC i PxC per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials i mediambientals en la contractació de l’administració pública local. (Exp. 2016A034000038)
17è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals CiU i PSC-CP, de reprovació al regidor Ferran Burch González. (Exp. 2016A34000050)
18è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals CiU i PSC-CP per refrendar la consulta popular del passat dia 24 de setembre. (Exp. 2016A034000051)
19è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals ERC, IPS-CUP, i CiU, de suport al referèndum i al procés constituent. (Exp. 2016A034000052)
20è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-PM, PxC i CANVIEM-SALT per a la municipalització del sevei d’aigües. (Exp. 2016A034000053)
21è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot