Dimecres, maig 29, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Avui Ple Ordinari

Ordre del dia del ple Ordinari del dia 30 d’octubre de 2017

Ordre del dia:

 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 18 de setembre de 2017 (09/2017).
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de setembre de 2017.
 • 3r.- DONAR COMPTE del Decret número 35/2017 del recurs ordinari 366/2014 secció B d’arxiu definitiu del procediment. Exp. 935/2014.
 • 4t.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007
 • 5è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del tercer trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

 • 6è.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2017 de prorrogar l’adhesió a l’acord retributiu per a la contractació de persones aturades en el marc del programa Treball i Formació. Exp. 2016Z009000056
 • 7è.- APROVAR les modificacions de l’Ordenança general de preus públics per a l’exercici 2018. Exp. 2017C007000007
 • 8è.- APROVAR la modificació de crèdits 6/2017 de transferència entre aplicacions. Exp. 2017E022000006
 • 9è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA002912 d’11 d’octubre de 2017 pel qual s’accepta l’assumpció de l’administració de la societat d’economia mixta AGISSA. Exp. 2017F021000004
 • 10è.- APROVAR provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018. Exp. 2017C007000004

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 • 11è.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. Exp. 2017T034000003
 • 12è.- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels residus i sotmetre-la a informació pública. Exp. 2017C007000006.
 • 13è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 11 d’octubre de 2017, d’efectuar el requeriment previst a l’article 44 de la LJCA, davant la Directora General de Comerç, a fi de que es procedeixi a emetre informe favorable en relació a la Modificació puntual núm. 3 del Pla Especial (PEU) de la zona residencial 2A del Sector A del Pla de Salt . Exp. 2017S014000001).

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

 • 14è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s per la creació del consell local de seguretat ciutadana i elaboració del pla local de seguretat ciutadana. Exp. 2017A034000095.
 • 15è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals ERC, IPS-CUP, Canviem Salt i els tres regidors no adscrits de condemna de les actuacions policials del passat dia 1 d’octubre de 2017. Exp. 2017A034000098.
 • 16è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot