Des de l’Espai Antiracista de Salt i Girona presentem la campanya: No som mà d’obra! #ProuIrregularitatSobrevinguda

La situació administrativa de les persones estrangeres, és a dir, disposar o no d’una autorització per residir, treballar o estudiar aquí, condiciona l’accés i l’exercici de determinats drets, com ara el reagrupament familiar, el dret a l’habitatge, el dret a la salut, la llibertat de circulació, etc. En aquest sentit, la pèrdua de la condició de resident legal provoca que les persones estrangeres que la pateixin esdevinguin no només persones no residents sinó persones amb menys drets, i per tant afecta la dignitat d’aquestes persones.

Ens referim a la irregularitat sobrevinguda: aquella situació en la qual una persona estrangera que havia estat resident legal durant un temps, perd aquesta condició per no haver pogut renovar la seva autorització de treball i/o de residència. Els motius pels quals algú pot trobar-se en aquesta situació són diversos, però el motiu més freqüent és el de la manca de feina o el de no haver cotitzat el temps suficient a la seguretat social. En aquests casos, i d’acord amb el que preveu la Llei d’estrangeria, la persona no podrà renovar la seva autorització de residència i/o treball i per tant esdevindrà una persona irregular. La irregularitat no només afecta al titular de l’autorització, sinó també a tots aquells familiars que puguin dependre’n, normalment filles, fills i cònjuges. Per tant, la irregularitat té efectes en tota la unitat familiar, fins i tot per aquells menors d’edat nascuts a Catalunya.

Malgrat algunes mesures pal·liatives aprovades pel Govern espanyol en el pitjor moment de la crisi econòmica, i que en conjunt flexibilitzaven els requisits per a renovar les autoritzacions de treball, la normativa d’estrangeria actual continua provocant situacions de irregularitat sobrevinguda. Una de les mesures previstes pel reglament d’estrangeria per evitar la irregularitat sobrevinguda són els informes d’integració: informes competència de la Generalitat de Catalunya, que pretenen acreditar els coneixements de idioma, les formacions, la participació social dels estrangers, i que poden ser tinguts en compte durant el tràmits de renovació d’una autorització de treball. El legislador però, ja va preveure que no fossin vinculants i per tant a la pràctica el seu valor és poc determinant.

La irregularitat sobrevinguda existeix a conseqüència de la ideologia que impregna la normativa d’estrangeria espanyola i de la majoria d’estats de la UE: les persones estrangeres són concebudes única i exclusivament com a mà d’obra, en cap cas com a ciutadanes, ni veïnes de les nostres ciutats.

Aquest és el cas de l’Oumaima, que vol denunciar en primera persona que després d’estar 5 anys en la irregularitat superant totes les traves per aconseguir els papers l’any 2012, els va perdre al cap de dos anys, amb tota la família, perquè estava estudiant i no havia cotitzat i, en plena crisi, la seva mare es va quedar sense feina. A dia d’avui l’Oumaima segueix intentant tornar a tenir papers en un país al qual va arribar per poder tenir una vida més lliure i millor i del qual ja forma part. L’Oumaima ha perdut la por i està convençuda que cal alçar la veu per mostrar el problema, un pas imprescindible per canviar-ho: no som mà d’obra! #ProuIrregularitatSobrevinguda !

I podeu llegir-la en aquest article del portal Ariet.cat

Contra totes les formes de racisme, per tots els mitjans. No som mà d’obra! #ProuIrregularitatSobrevinguda

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí