Dissabte, juny 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Salt porta a ple la proposta d’ordenances fiscals 2018

Un any més es proposa congelar totes les taxes a excepció de la taxa d’escombraries

L’equip de govern de Salt portarà al ple del proper dilluns dia 30 d’octubre la proposta d’ordenances fiscals 2018. Les noves ordenances fiscals continuen en la línea de l’any 2017, incorporant bàsicament millores al redactat i ordenant-ne algún contingut, sense incrementar cap taxa per tercer any consecutiu a excepció de la taxa de recollida d’escombraries, que malgrat la voluntat de l’equip de govern de congelar-la la situació del tancament forçat de la planta incineradora (TRARGISA), obliga a ser responsables i no hipotecar els pressupostos municipals.

Així doncs, es proposen canvis al redactat de l’ordenança del IBI i ICIO, s’adapten les taxes per expedició de documents eliminant-ne aquells que ja no s’utilitzen i l’ordenança d’activitats es reformula el redactat completament per fer-lo més entenedor i adaptat a la classificació vigent. Alhora s’incorpora la possibilitat del fraccionament del pagament a partir dels 30€ a totes les taxes i s’incorporen exempcions per ocupacions de via pública a ampes i en motiu de diades especials com pot ser el Sant Jordi.

La nova tarifa de la taxa d’escombraries es veu afectada per la situació de la planta incineradora de Campdorà, propietat dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que té prevista una aturada de 2 anys per poder dur a terme una remodelació necessària i imprescindible per adequar-la a les noves normatives europees i alhora millorar-ne l’eficiència.  Segons es desprèn dels informes presentats a darrera hora per la gerència de l’empresa, i que no deixa pràcticament marge de maniobra als ajuntaments, el tancament representarà un increment de despeses d’un 40% respecte al 2017, ja que suposarà transportar tots els residus dels 3 ajuntaments a una nova planta incineradora i alhora mantenir una estructura mínima a la planta de Campdorà per la gestió i seguiment dels treballs que si efectuaran.
 
A dia d’avui encara no està decidit a on aniran les deixalles dels tres municipis i actualment la direcció de l’empresa i els ajuntaments estan analitzant diverses opcions com son la utiiltzació dels abocadors de Banyoles, Solius o Lloret de Mar o fins i tot algun abocador de la demarcació de Barcelona, intentant trobar la solució més econòmica i adequada per a cada consistori. Sigui quina sigui la decisió final, per als propers dos anys el sobrecost serà important i cal ajustar les taxes. Per a aquest motiu l’equip de govern de Salt ha presentat una proposta d’increment del 11,5%, que suposaria un sobrecost per habitatge de 16,9€ anuals i que garantiria cobrir el cost del tancament de Campdorà.
 
L’equip de govern ha traslladat a tots els partits aquesta situació sobrevinguda, destacant-ne dos punts bàsics: la temporalitat de l’augment i la potencialitat de retorn futura. La planta de Campdorà, una vegada finalitzada la inversió, serà capaç de tractar els residus amb molta més eficiència, repercutint en una millora important de la taxa, alhora la planta de Campdorà serà en el futur l’única planta inceneradora de les comarques gironines i per tant és previsible que augmenti la seva activitat repercutint en beneficis per als ajuntaments que en son propietaris, permetent recuperar amb escreix els sobrecostos que s’han d’assumir durant els propers dos anys.

La puja es considera imprescindible per equilibrar el dèficit del servei que actualment ja és de més del 22% i que l’Ajuntament no pot incrementar per l’afectació que tindria sobre el pressupost municipal.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot