Dijous, juliol 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Salt Redueix la Segregació Escolar Notablement des del 2019

Progrés Impressionant en Primària i Secundària

El municipi de Salt ha aconseguit una reducció de l’índex de segregació escolar de més d’un 28% a primària i més d’un 44% a secundària des del curs 2018/2019. Aquest progrés es reflecteix en l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya publicat recentment.

Anàlisi Detallada del Pacte Contra la Segregació Escolar

L’informe analitza l’evolució de les mesures adoptades dins del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya. Salt destaca positivament en aquest informe, amb una millora contínua en els índexs de segregació tant en primària com en secundària.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, adverteix que “ens alegrem que les xifres que l’informe del Síndic marquin un descens ostensible de les dades de segregació escolar al municipi. Tot i això, som conscients que es tracta d’una carrera de fons que cal continuar en els propers cursos per seguir millorant els índexs, bàsicament, perquè això ha de permetre millorar l’equitat i la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants de la nostra vila”. En aquesta mateixa línia, l’alcalde reconeix que “és una feina col·lectiva que va molt més enllà de l’Ajuntament o el departament, per això també vull emfatitzar la feina que fan tots els agents de la comunitat socoieducativa del municipi amb la voluntat entre tots plegats de seguir empenyent per millorar les nostres escoles i instituts”.

Una de les mesures que ja s’aplica en el pacte contra la segregació és la detecció acurada dels alumnes de Necessitats Educatives Especial (NEE) abans si és possible de l’adjudicació de les places als diversos centres educatius. Això ha provocat que aquest índex vagi a l’alça en aquests dos cursos d’aplicació de les mesures del pacte. Així l’índex a primària ha passat del 0,53 al 0,61, ja que el Síndic ha posat l’èmfasi en què aquesta millor detecció dels alumnes més vulnerables es faci just abans de la distribució de l’alumnat per millorar-ne una distribució més equitativa entre centres. En aquesta mateixa línia, aquesta major detecció d’alumnes o famílies amb determinades necessitats també permet encaminar-los amb a les ajudes públiques ja existents, que sense la seva detecció sovint no podien sol·licitar. Si s’observa l’índex a I3, es pot comprovar com aquí s’ha aconseguit que sigui de 0,43, un fet que els tècnics d’educació indiquen que palesa una millor distribució de l’alumnat en aquests darrers cursos. A primer d’ESO l’índex d’alumnes NEE és semblant i se situa al 0,45. Com podeu veure a l’informe, el Síndic pretén que aquests índex siguin un reflex de la realitat socioeducativa de cada municipi i corregir les distorsions que es donaven en alguns pobles o ciutats.

En aquest mateix sentit, el regidor d’Educació, Adrià Martín, destaca que “les dades de l’informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 mostra com s’ha incrementat a Salt la detecció d’alumnat amb necessitats educatives especifiques (NEE), la qual cosa permet millorar la distribució equilibrada de l’alumnat. També s’està treballant amb un Acord de Ciutat que s’ha elaborat mitjançant una taula participativa amb l’objectiu d’afavorir l’equitat escolar i revertir la situació de segregació escolar.”

Pots trobar més informació i detalls de l’estudi en l’informe del Síndic, disponible en aquest enllaç.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot