Dilluns, abril 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Nova unitat funcional per al tractament de malalties importades a l’Hospital Santa Caterina

Nova unitat funcional per al tractament de malalties importades a l’Hospital Santa Caterina

A partir del proper mes de setembre es posarà en marxa a l’Hospital Santa Caterina una nova unitat funcional per al tractament de les malalties importades que serà de referència a la Regió Sanitària de Girona. La nova unitat, que tractarà tant adults com pacients pediàtrics, serà atesa pels especialistes en la prevenció, diagnòstic i tractament dels diferents serveis implicats en la seva configuració: Malalties Tropicals, Salut Internacional, Dermatologia, Pediatria i el Laboratori Clínic Territorial de Girona. Sota el paraigua d’aquesta nova unitat, els experts treballaran de manera integrada i amb les directrius d’uns protocols assistencials únics. Aquesta nova organització en l’atenció a la patologia importada permetrà oferir una qualitat assistencial major al pacient immigrant resident i al viatger, així com una resposta més ràpida ja sigui en el procés de la interconsulta del propi hospital, com en el de la derivació de pacients de l’atenció primària o dels hospitals de la Regió Sanitària de Girona. La nova unitat estarà coordinada pel cap de la Unitat de Salut Internacional, Ramon Dalmau.

Atenció especialitzada

La nova unitat funcional de malalties importades del Santa Caterina recull la trajectòria de les unitats de Malalties Tropicals i Salut Internacional en funcionament a l’hospital des de fa molts anys.

La Unitat de Malalties Tropicals tracta anualment entre 100 i 150 pacients. Segons informa la seva responsable, la doctora Cristina Soler, les patologies més tractades en pacients immigrants residents són les malalties parasitàries: Chagas, casos d’estrongiloidosi i d’schistosomiasi urinària, principalment. En relació amb el pacient atès després d’un viatge, ja sigui per turisme, treball o cooperació, les malalties tractades més comunes són les diarrees, que poden ser de tipus bacterià (la més freqüent és la produïda pel bacteri Escherichia Coli) o les parasitàries. Del total de pacients atesos a la consulta són pocs els que requereixen ingrés (entre 10 o 12 l’any) i responen al diagnòstic de paludisme o malària.

La Unitat de Salut Internacional va registrar l’any 2017 un total de 70 visites a causa d’una malaltia importada. D’aquestes, 56 van ser casos nous i 14  visites de seguiment. Segons informa el el doctor Ramon Dalmau, un 60% del total de pacients va ser tractat per diarrea del viatger, un 23% per infeccions gastrointestinals, un 15% per parasitosis intestinals i el 2% restant, per parasitosis dèrmiques.

La doctora Soler també assenyala la freqüència de la patologia cutània. En aquest àmbit, la dermatòloga Laura Marquès, experta en dermatologia tropical del Santa Caterina, posa l’accent en el creixement de la patologia dermatològica importada que fa anys “era excepcional” diu, i apunta a la dermatalogia en la pell fosca com un dels “reptes diagnòstics actuals”.

En el camp pediàtric, el doctor Francesc Ripoll, destaca la rellevància de la nova unitat funcional. “Pensem que és l’espai assistencial òptim per a l’atenció i la detecció correcta d’aquest tipus de patologia”, afirma. L’àrea de referència de l’Hospital Santa Caterina té una població infantil d’uns 26.800 habitants d’entre 0 i 14 anys, dels quals un 21,4% són població immigrant (42,5% en el cas de Salt). “Els nens poden contraure les mateixes malalties que els adults però els menors de 5 anys tenen més risc de patir-les i de fer un desenvolupament més greu, com pot ser un cas de malària“, assegura el pediatra.

Per la seva banda, el doctor Xavier Queralt, cap del Laboratori Clínic Territorial, amb seu al Parc Hospitalari Martí i Julià, opina que “l’impuls de la nova unitat permetrà ampliar el ventall de proves diagnòstiques en aquest tipus de pacients”. Segons les dades registrades pel laboratori, l’any 2017 es van fer 6.275.391 proves, de les quals prop de 8.000 van ser estudis parasitològics en femta, uns 200 del virus Zika i uns 300 de paràsits hemotissulars.

Parasitosis: Paludisme

El paludisme o malària és una malaltia parasitària provocada per un protozou que es caracteritza per la presència de febre alta i anèmia. El paràsit es transmet a les persones per mitjà de picades de mosquits anòfels infectats. En general, la malària és una malaltia curable si es diagnostica i es tracta immediata i correctament.

Segons el registre de les malalties importades de declaració obligatòria de l’Agència de Salut Pública, es van notificar durant el 2017 a la Regió Sanitària de Girona 39 paludismes, dels quals 31 van ser casos diagnosticats (24 homes i 7 dones) i 8 sospites. En tots 31 casos hi havia l’antecedent d’un viatge recent a països endèmics de paludisme de l’Àfrica subsahariana. De total de persones infectades, 25 eren immigrants residents a comarques gironines i 6 espanyols, 3 dels quals eren fills d’immigrants. Segons l’informe, només 7 dels casos havien realitzat la quimioprofilaxi i d’aquests, tan sols 2, consta que l’havien realitzat correctament. Els 31 casos van evolucionar favorablement i es van curar.

Les arbovirosis: Chikungunya, Zika, Dengue

Al 2017, segons l’informe de l’Agència de Salut Pública, van haver-hi 113 notificacions amb sospita d’arbovirosis, malalties produïdes per la infecció d’un virus transmès per la picada d’artròpodes com ara el virus Chikungunya, Zika o Dengue. D’aquestes, 20 van ser de pacients simptomàtics (10 notificades durant el període vectorial de maig a octubre) i 11 van ser casos confirmats: 6 pel virus del Dengue i 5 pel Zika. En tots els casos, l’inici dels símptomes es va produir en els 15 dies posteriors al viatge.

Aquest any, s’han confirmat a Catalunya des del mes de gener 2 casos importats de malaltia produïda per virus Chikungunya, després d’un viatge a l’Àfrica equatorial i l’Amèrica Central; 9 casos de malaltia causada pel virus del Dengue, a la tornada d’una estada al Sud Est asiàtic; i 6 casos probables d’infecció pel virus Zika, detectats amb posterioritat a estades a Amèrica Central, Nigèria i l’Índia.

El virus Chikungunya provoca febre i dolors articulars intensos (especialment als canells i turmells), que poden arribar a ser molt molestos. La simptomatologia pot durar vàries setmanes.

La malaltia per virus del Dengue té tres formes clíniques de presentació: febre del dengue, dengue greu i síndrome de xoc per dengue. La febre del dengue és de començament abrupte, cefalea intensa, miàlgies, artràlgies, nàusees i vòmits, anorèxia i exantema maculopapular. En el dengue greu es presenta febre elevada, trombocitopènia, manifestacions hemorràgiques, hepatomegàlia i trastorns circulatoris. Es transmet per la picada de mosquits del gènere Aedes.

El virus Zika provoca un quadre lleu amb febre moderada, exantema, artritis o artràlgia passatgera, conjuntivitis, principalment. També es transmet principalment per la picada de mosquits del gènere Aedes. Els casos acostumen a resoldre’s sense complicacions greus. Les infeccions asimptomàtiques són freqüents i s’estima que només 1 de cada 4 infectats desenvolupa quadres clínics.

 

Latest Posts

spot_img

un xic de tot