Dilluns, octubre 2, 2023
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2016

La sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 19 de desembre de 2016 a les 19:30 hores, amb el següent ordre del dia:
 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 24 d’octubre de 2016 (10/2016) i l’acta del ple ordinari del dia 21 de novembre de 2016 (11/2016)
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de novembre de 2016. (414 decrets)
 • SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
 • 3r.- AUTORITZAR la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat professional privada en el sector privat fora del municipi, d’un enginyer tècnic adscrit a Habitatge. Exp. 2016D016000003
 • 4t.- APROVAR el text del conveni entre el Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Salt pel finançament del Canal pels anys 2017-2020. Exp. 2016Z009000058
 • 5è.- APROVAR la contractació d’un compte de crèdit per a l’exercici del 2017 amb l’entitat BBVA. Exp. 206E098000006
 • 6è.- APROVAR la contractació d’un compte de crèdit per a l’exercici del 2017 amb l’entitat Banco de Santander. Exp. 206E098000007
 • 7è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia d’11 de novembre de 2016 de concessió de bonificacions d’ICIO. Exp.: 2016E062000029
 • 8è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 24 de novembre de 2016 de concessió de bonificacions d’ICIO. Exp.: 2016E062000033
 • 9è.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 40. Exp. 2016C007000003
 • 10è.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016 d’adherir-nos a l’acord per part de FMC, ACM, CCOO i UGT de contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació. Exp. 2016Z009000056
TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 • 11è.- APROVAR inicialment la Modificació puntual del PGOU núm. 2/16 del Parc del Ter – Hortes i Deveses de Salt. Exp. 2016009000002
 • 12è.- APROVAR inicialment les modificacions del Reglament dels Mercats municipals de venda no sedentària a la via pública. Exp. 2016C008000001
CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
 • 13è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s per a garantir l’accés universal dels llibres de text a Catalunya. Exp. 2016A034000064
 • 14è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s per a la utilització de totes les eines a disposició de l’ajuntament per millorar la neteja de Salt. Exp. 2016A034000063
 • 15è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a un major seguiment de les mocions aprovades pel Ple i de la seva execució. Exp. 2016A034000065

 

 • 16è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img
spot_img

un xic de tot