Divendres, desembre 8, 2023
spot_imgspot_img

La Última

Ple de Salt 13 de novembre 2023

Aquest dilluns dia 13 de novembre es va celebrar un nou ple a Salt.

Ordre del dia del Ple de Salt

  1. APROVAR l’acta del ple ordinari del dia 23 d’octubre de 2023 (13/2023).
  2. DONAR compte del decrets de l’Alcaldia i regidoria delegada del mes d’octubre de 2023.
  3. DONAR compte del decret de l’Alcaldia número 2023LLDA003972, de 31 d’octubre de 2023 de designar els representants de l’Ajuntament als consells escolars concertats. Exp. 2023A020000002
  4. DONAR compte del decret de l’Alcaldia número 2023LLDA003926, de 27 d’octubre de 2023 de nomenar al Sr. Daniel Vilà Mulleras com a personal eventual de confiança. Exp. 2023D005000001
  5. DONAR compte del decret de l’Alcaldia número 2023LLDA003900, de 26 d’octubre de 2023 de comparèixer davant del Jutjat Social número 1 de Girona en el procediment d’acomiadament/cessament 339/2023C. Exp. 2023F022000001
  6. DONAR compte de l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2023. Exp. 2023E026000002
  7. DONAR compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de 2023. Exp. 2023B017000011
  8. CONCEDIR bonificacions de la quota de l’Icio i de les taxes urbanístiques del mes de novembre de 2023. Exp. 2023E062000262
  9. APROVAR l’inici de l’expedient i contractació mixta anticipada del subministrament i dels serveis integrals de recollida, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal. Exp. 2023F035000025
  10. APROVAR la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 1/2023 (ús comercial sector Margesa), la modificació puntual 2/2023 (ús comercial al sector Marroc), i la modificació 3/2023 d’usos (zones Torre Mirona i Maret). Exp. 2023S009000003

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

11. PROPOSTA de resolució presentada pel grup municipal PSC-CP per a modificar les bases del premi Tres de Març. Exp. 2023A034000055

12. PRECS I PREGUNTES

2n.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar la present resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament

3r.- INFORMAR als regidors que poden consultar la documentació i els expedients d’aquesta sessió a través de la “carpeta del regidor” i documentació annexa enviada per correu electrònic.»

Directe del Ple de Salt

Latest Posts

spot_img

un xic de tot