ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE GENER DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 23 de gener de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 19 de desembre (12/2016)
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de desembre de 2016.
3r.- DONAR COMPTE de la sentència 221/16 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del procediment abreujat 206/2016 d’estimar una demanda interposada per retribucions salarials. Exp. 2016F023000002
4t.- DONAR COMPTE de la sentència 252/16 del Jutjat Contenció Administratiu 2 de Girona del recurs 33/2015 del procediment abreujat de desestimar la demanda interposada per una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 355/2015
5è.- DONAR COMPTE dels Decrets de l’Alcaldia de dates 2 i 16 de gener de 2017 d’acceptar la donació del Sr. Xavier Corominas i Mainegre. Exp. 2016C036000003
6è.- DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya d’aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació núm. 1/16 de regulació de l’ús complementari de magatzem. Exp. 2016S009000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

7è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 13 de desembre de 2016 d’autoritzar a R.G.B. Músic, SL, el subarrendament parcial de la sala La Mirona per a formació de l’escola Tècnica de la Casa de la Música. Exp. 2016K016000007

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

8è.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de subministrament a través d’arrendament, de terminals homologats per a la Xarxa Rescat de la Policia Local de Salt. Exp. 2016F041000002

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

9è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a actualitzar l’Ordenança Municipal de Tinença i control d’animals i per millorar la convivència i benestar dels animals. Exp. 2017A034000002
10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. Exp. 2017A034000003
11è.- PRECS I PREGUNTES

Article anteriorInauguració de la plaça Llibertat de Salt
Article següentCantata Mr Scrooge per l’escola El Gegant del Rec

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí