Dilluns, abril 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

PxC ha demanat que no es prohibeixi tenir animals a les hortes de Salt

Nota de premsa de PxC per la modificació de l’ordenança de tinença i control d’animals domèstics que es portarà a ple el dilluns que ve.

Plataforma vol que els animals siguin lliures mentre estan a casa

A més a més el partit ha demanat que no es prohibeixi tenir animals a les hortes de Salt, sinó que es reguli per assegurar el benestar d’aquests.

Les demandes que ha fet Plataforma per Catalunya a Salt estan motivades per la propera modificació de l’ordenança de tinença i control d’animals domèstics al municipi. Entre altres coses, aquesta preveu que estigui prohibit tenir animals a les hortes de la vila i en la seva regulació no accepta que sigui sancionable el fet de tenir els animals domèstics lligats mentre estan a casa, petició que havia fet la formació.
Des de PxC es considera que aquesta mesura de preveure que els animals no estiguin lligats a casa és un petit pas per a la millora i la cura dels animals domèstics, tal com ha manifestat el seu portaveu a Salt, Sergi Fabri, “des de Plataforma per Catalunya som conscients que la mesura de no tenir lligats els gossos mentre estan a casa, i dic gossos per ser l’animal domèstic de companyia més habitual, pot suposar en principi alguna petita dificultat per adaptar els espais on es tenen els animals, però és un pas, petit però important, per donar un nivell de vida més adequat als mateixos i crec que totes les persones que estimen els seus animals, més ràpid o més a poc a poc, s’adaptaran”.
Així mateix Plataforma entén que el fet de voler prohibir la tinença d’animals a les Hortes és la mesura fàcil per tal de prevenir que aquests estiguin en mal estat o que s’hi realitzin activitats il·legals com la cria dels mateixos sense els permisos necessaris, etc. Per aquest motiu es demana una regulació eficient de la tinença i control d’animals en aquesta zona, així com un control real, però no la seva prohibició, ja que “hi ha moltes persones que tenen animals, de diversos tipus i que els tenen ben cuidats i en bones condicions, prohibir-los ara que els tinguin, per tal de no haver de controlar res és aplicar la llei del mínim esforç a l’hora de governar i això és perjudicial per als saltencs”.
El Grup Municipal de PxC ja ha avançat que de no acceptar aquestes propostes votarà en contra de la modificació de l’ordenança de tinença i control d’animals domèstics.
Nota de premsa de PxC.

Plataforma quiere que los animales sean libres mientras están en casa

Además el partido ha pedido que no se prohíba tener animales en las huertas de Salt, sino que se regule para asegurar el bienestar de los mismos.

 Las demandas que ha hecho Plataforma per Catalunya en Salt están motivadas por la próxima modificación de la ordenanza de tenencia y control de animales domésticos en el municipio. Entre otras cosas, esta previsto que esté prohibido tener animales en las huertas del pueblo y en su regulación no  se acepta que sea sancionable el hecho de tener los animales domésticos atados mientras están en casa, petición que había hecho la formación.
Desde PxC se considera que esta medida de prever que los animales no estén atados en casa es un pequeño paso para la mejora y el cuidado de los animales domésticos, tal como ha manifestado su portavoz en Salt, Sergi Fabri, “desde Plataforma por Cataluña somos conscientes de que la medida de no tener atados los perros mientras están en casa, y digo perros por ser el animal doméstico de compañía más habitual, puede suponer en principio alguna pequeña dificultad para adaptar los espacios donde se tienen los animales, pero es un paso, pequeño pero importante, para dar un nivel de vida más adecuado a los mismos y creo que todas las personas que aman a sus animales, más rápido o más despacio, se adaptarán “.
Asimismo Plataforma entiende que el hecho de querer prohibir la tenencia de animales en las Huertas es la medida fácil para prevenir que estos estén en mal estado o que se realicen actividades ilegales como la cría de los mismos sin los permisos necesarios, etc. Por este motivo se pide una regulación eficiente de la tenencia y control de animales en esta zona, así como un control real, pero no su prohibición, ya que “hay muchas personas que tienen animales, de diversos tipos y que los tienen bien cuidados y en buenas condiciones, prohibirles ahora que los tengan, a fin de no tener que controlar nada es aplicar la ley del mínimo esfuerzo a la hora de gobernar y eso es perjudicial para los saltenses “.
El Grupo Municipal de PxC ya ha avanzado que de no aceptar estas propuestas votará en contra de la modificación de la ordenanza de tenencia y control de animales domésticos.
Nota de prensa de PxC

Latest Posts

spot_img

un xic de tot