Dilluns, abril 15, 2024
spot_imgspot_img

La Última

dilluns Ple Ordinari a Salt

Ordre del dia del Ple Ordinari del dilluns 18 de juny

Dilluns a la Sala de Plens a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 28 de maig de 2018 (06/2018).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de maig de 2018.
3r.- DONAR COMPTE del Decret 14/2018 del recurs ordinari 84/2015B del Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Girona, de declarar la caducitat de la instància del
procediment interposat per Invergisa, SL. Exp. 412/2015.
4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001775 de data 25 de maig
de 2018, de comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en el
recurs número 106/2018, interposat per Girona, SA. Exp. 2018F023000001.
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001925 de data 7 de juny
de 2018, d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal de l’Ajuntament de
Salt. Exp. 2018C036000002.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

7è.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya les festes de caràcter local per a l’any 2019. Exp. 2018Z001000001.
8è.- ADHESIÓ al model de control intern de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics
de la Diputació de Girona. Exp. 2018E027000001.
9è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei 50/1999
de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20170032000031.
10è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei
50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20170032000024.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001904 de 6 de juny de 2018,
d’aprovació del text del conveni de cessió d’ús d’elements comuns de les comunitats de
propietaris de la plaça Antoni Gaudí 3 i 4, a favor de l’Ajuntament de Salt. Exp.
2018G031000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

14è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s per millorar la zona firal de la Festa
Major. Exp.: 2018A034000060.
15è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s pel respecte i la neutralitat institucional en
el edificis públics, en els espais públic i en el mobiliari urbà. Exp. 2018A034000061.
16.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot