teletreball
  • El Departament de PolĂ­tiques Digitals i AdministraciĂł PĂşblica publica una InstrucciĂł de mesures d’aplicaciĂł al personal de l’AdministraciĂł de la Generalitat amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2   
  • S’adopten mesures preventives i d’organitzaciĂł aixĂ­ com la necessitat que cada departament estableixi un Pla de Contingència per determinar el personal essencial per garantir la continuĂŻtat del servei pĂşblic. Es permetrĂ  que aquests efectius puguin acollir-se, de manera voluntĂ ria, al teletreball
  • TambĂ© s’habilitarĂ  el teletreball per aquells empleats pĂşblics que estiguin en aĂŻllament preventiu i per als treballadors i treballadores de centres educatius o amb persones a cĂ rrec, que hagin tancat


El Departament de PolĂ­tiques Digitals i AdministraciĂł PĂşblica ha aprovat aquesta tarda una InstrucciĂł sobre mesures preventives, de protecciĂł i organitzatives d’aplicaciĂł al personal al servei de  l’AdministraciĂł de la Generalitat de Catalunya. Les mesures s’han pres avui, una vegada s’ha entrat en fase d’alerta del pla PROCICAT per emergències associades a malalties emergents amb potencial risc, per tal de garantir el funcionament dels serveis pĂşblics i, alhora, preservar la salut dels treballadors i treballadores pĂşbliques.

A banda de mesures organitzatives i preventives, la instrucció estableix també l’obligatorietat d’aprovar Plans de Contingència per part de cada departament amb la voluntat d’identificar els serveis i les dotacions de personal essencials i necessaris per a garantir la continuïtat de la prestació del servei públic. Per aquest personal, s’habilitaran mesures de reorganització interna en règim de torns, horaris especials o teletreball.

Tanmateix s’habilita l’opció del teletreball per als treballadors i treballadores públics que estiguin en aïllament preventiu (confinament) declarat per les autoritats sanitàries.

També s’hi podran acollir, de manera voluntària, els treballadors de centres educatius o d’atenció de persones a càrrec que hagin hagut de tancar. Aquests empleats tindran l’opció de mesures de flexibilitat horària – que hauran de recuperar en el termini de sis mesos – o acollir-se al teletreball.

També podran teletreballar aquell personal afectat per la suspensió d’activitats del centre de treball on presten els seus serveis (educatius, assistencials o altres). S’habilitaran mecanismes de readaptació funcional per al personal afectat, bé sigui de manera presencial o bé en la modalitat de teletreball, els quals es concretaran en el pla de contingència departamental.

Mesures preventives i organitzatives:

La instrucciĂł contempla mesures de carĂ cter preventiu i d’organitzaciĂł com ara: 

  • FormaciĂł: Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formaciĂł de carĂ cter presencial, aixĂ­ com altres actes i presentacions, organitzats pels departaments i els seus organismes autònoms o pels centres de formaciĂł dels empleats pĂşblics de l’AdministraciĂł de la Generalitat. S’exclou d’aquesta mesura l’Institut de Seguretat PĂşblica de Catalunya.

Com alternativa a la formaciĂł presencial, es valorarĂ  la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant  l’ús de les tecnologies digitals. Els empleats pĂşblics s’abstindran d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al parĂ graf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.

  • Processos selectius: Es posposa la celebraciĂł de les proves selectives d’accĂ©s a l’ocupaciĂł pĂşblica durant la vigència de la instrucciĂł. Excepcionalment, l’òrgan convocant podrĂ  mantenir la celebraciĂł de proves selectives amb una participaciĂł prevista inferior a les 100 persones. En aquest cas, s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitĂ ries, entre d’altres, s’ha de garantir el manteniment d’una distĂ ncia no inferior a 1 metre entre les persones aspirants.
  • Reunions: S’evitaran les reunions de treball de carĂ cter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat. (amb les eines). En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitĂ ries, entre d’altres, s’ha de garantir una distĂ ncia no inferior a 1 metre entre les persones assistents.
  • Viatges: Es posposen els viatges de treball, llevat d’aquells que siguin estrictament indispensables per a garantir la correcta prestaciĂł dels serveis pĂşblics.

Aquestes mesures són aplicables al personal d’Administració i Tècnic i al personal laboral que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms, sens perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar els departaments amb relació a col·lectius específics.

Les mesures previstes en aquesta instrucció han d’inspirar les que puguin adoptar-se respecte del personal que presta serveis en consorcis, fundacions i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Instrucció té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.

Font: Generalitat de Catalunya

Relacionat:

[Fancy_Facebook_Comments]

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquĂ­